מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים הוא בניתן במסגרת האוניברסיטה הפתוחה שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים. לא נדרש ידע קודם.

פיתוח הקורס (‏מהדורה חדשה‎)‏: פרופ' תמר הרמן, יובל לבל; פרופ' ששון סופר, פרופ' שמואל סנדלר, פרופ' אפרים ענבר, פרופ' ג'רלד שטינברג, ד"ר שמואל צבאג (‏כתיבה‎)‏; חדוה ארליך (‏תרגום ועריכה‎)‏, אדי זילצר, אהובה קרן (‏עריכה‎)‏, נאוה שנקמן (‏עיצוב‎)‏

אחראי אקדמי: פרופ' אהרון קליימן

יועצים: פרופ' אורי ביאלר, פרופ' אברהם בן-צבי, פרופ' יעקב בר-סימן-טוב, פרופ' עמנואל גוטמן, פרופ' בנימין נויברגר, פרופ' אהרון קליימן, פרופ' סעדיה תובל

הקורס נועד להפגיש את הסטודנטים עם תחום היחסים הבין-לאומיים כענף במדע המדינה העוסק בחקר תופעות פוליטיות בזירה הבין-לאומית. הקורס מקנה מושגים בסיסיים וכן תפיסות והשערות המקובלות בתחום מדעי צעיר יחסית זה.

הקורס מיועד לאלה שמקצועם מצריך ניתוח של תופעות בין-לאומיות, ולכל אלה שסקרנות אינטלקטואלית גרידא מקרבת אותם לנושא.

הלימוד בקורס מבוסס על ספרם המתורגם לעברית של צ'רלס קגלי ויוג'ין ויטקופף, הפוליטיקה העולמית: מגמות ותמורות (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2001‎)‏. הספר עוסק במגוון נושאים, ומדגיש במיוחד שינויים שחלו במערכת הבין-לאומית בתקופה האחרונה, ובהם שינויים בכלכלה, באקולוגיה, בטכנולוגיה ובתקשורת. בנוסף לספר, נלמדות בקורס גם יחידות הלימוד הבאות:

  • מדינת הלאום
  • המלחמה
  • אסטרטגיה של נשק בלתי קונוונציונלי
  • הדיפלומטיה
  • עוצמה

בקורס המקורי היו היחידות הבאות

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.