Family Wiki
Advertisement

thumb|300px|right|האכלת העגורים באגמון החולה


על האכלת עגורים באגמון החולה כתב ערוץ שבע בשנת 2006 הצלחה ראשונה לפרוייקט האכלת העגורים - פרוייקט האכלת העגורים בעמק החולה רושם הצלחה ראשונה: עשרות אלפי עגורים שחנו במקום המשיכו בדרכם לכיוון דרום אפריקה, לארצות החמות.בכתבה נאמר :
פרויקט העגורים בעמק החולה, ממין עגור אפור, שנועד להסדיר את מספר העגורים השוהים בעמק החולה בתקופת החורף, רושם הצלחה בשבועות הראשונים להפעלתו. כמחצית מעשרות אלפי העגורים שכבר עברו השנה בחולה המשיכו עד כה בדרכם דרומה לכיוון אפריקה. הכוונה היא לייצב את מספר העגורים בחולה בתקופת החורף על כ-10,000 – מספר המאפשר דו קיום בינם לבין החקלאים. בחורף הקודם מספר העגורים ששהו בחולה בחורף הגיע ל-20 אלף והם גרמו לנזקים לחקלאים.

פרויקט העגורים יצא לדרך לאחר שקבוצת I.D.B בראשות איש העסקים נוחי דנקנר החליטה להעניק את חסותה ולתמוך בפרויקט כחלק מהמחויבות שנטלה על עצמה לסיוע לתושבי הצפון. תרומת I.D.B הצטרפה למשרדי הממשלה והגופים הציבוריים השותפים בפרויקט: משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הקרן הקיימת לישראל, הרשות לפיתוח הגליל, החברה להגנת הטבע, אגמון החולה וחקלאי עמק החולה שתרמו באופן אישי לפרויקט כדי למנוע פגיעה בשדותיהם. התקציב הכולל של הפרויקט הוא כ מיליון שקל בשנה והוא מונע נזקים גבוהים בהרבה לחקלאים.

פרויקט העגורים מתחלק לשני שלבים. בשלב הראשון, המתבצע בימים אלו, ניתנת לכל קבוצת עגורים המגיעה לחולה מהצפון שהות של יום עד שלושה ימים לנוח ולאכול בשדות חקלאיים שאינם זרועים כעת. לאחר המנוחה, ביום שבו תנאי מזג האויר טובים, מעודדים אותם להמשיך בתנועה דרומה לכיוון אפריקה, כפי שנהגו בעבר טרם פיתוח החקלאות בעמק החולה.

השלב השני של הפרויקט יפתח לאחר שכמות העגורים תתיצב במחצית השניה של דצמבר או בראשית ינואר, לאחר ש"חלון הזמן" של המשך תנועת העגורים דרומה יסגר. במסגרת השלב השני, יקבלו העגורים שישארו בחולה לכל החורף ארוחת בוקר מסודרת של, שתספק את רעבונם. במקביל ינקטו צעדי שמירה כדי להבטיח שעגורים שירצו לגוון את התפריט לא יעשו השלמות בשדות החקלאיים מסביב.

זמיר כרמי, ראש התארגנות החקלאים בעמק החולה, אמר שפרויקט העגורים נבנה במחשבה רבה עם מומחי רשות שמורות הטבע והחברה להגנת הטבע והוא שומר על האיזון הנכון בין צרכי החקלאים, בעלי החיים והתיירות בעמק החולה.

מצגת[]

צילם:צבי אלפר


מצגת שנייה

Advertisement