Family Wiki
Advertisement

"העץ הבודד"

האלון הבודד הוא אלון מצוי - הסמל של גוש עציון. בשנים שבהם היה הגוש מנותק מהתיישבות יהודית, צפו לעבר " העץ הבודד" ממדינת ישראל. אנשי כפר-עציון היו מביאים את ילדיהם לראותו מאזור נס-הרים או מבואות-ביתר. בצפייה זו באה לביטוי הכמיהה העצומה לשיבה הביתה. כך הפך העץ להיות סמל הגעגועים, ולאחר שאמנם חזרו לביתם, כסמל לשיבה למקום.

היום[]

המועצה האזורית גוש עציון הקימה ליד האת את מבני משרדיה. וכן מצויים במקום אתרי מערכת החינוך. ממנה גם יוצאים מסלולי סיור באופניים - ראו תמונה להלן.

על תולדות האלון[]

האלון הבודד ניצב בעיבורו של גוש-עציון. גילו מוערך בלמעלה מ- 700 שנה. בפי הערבים ניקרא "בלוטת ירזה", ובשם זה הוא נזכר בעבר בכתבי נוסעים. שימש נקודת ציון בגבול שבין מחוז בית לחם למחוז חברון, ובתקופה מסויימת גם גבול בין שבטי הקֶייס (דרום) לשבטי היָימַן (צפון). אין בקרבת העץ קבר שיח או מבנה מקודש, אך הוא כשלעצמו מקודש לערבים בשל מסורת שמקורה אינו ידוע, ובזכות זה נשתמר כשריד בודד מיער טבעי שכיסה לפנים את האזור כולו. ליד העץ היתה צומת דרכים פנימית של ישובי הגוש לפני קום המדינה המקור: אתר ההיסטוריה והמורשת של כפר עציון

פינת הזכרון[]

מסביב לאלון הוקמה פינת זכרון להתיישבות היהודית בגוש. האתר כולל שש מצבות להלן: הקשה על התמונה תביא אותך לערך העוסק בנושא

מסלול סיורי האופניים[]

לצפייה בתמונה מוגדלת הקש פעמיים:
פעם אחת - על הריבוע הקטן לימין למטה
פעם שנייה - ליד הפיסקה " תמונה ברזולוציה גבוהה יותר"

מסלול סיורי האופניים לפי מפה המצויה באתר הזכרון

Advertisement