ההגדה הראשונה עם פיתוחי-נחושת נדפסה באמסטרדם בשנת 1695 והפיתוחים הם מעשי ידי הגר אברהם בן יעקב אבינו. המדפיס מתפאר בציורים אלה ואומר שהם עשויים "בצלם ודמות וצורות לבב - מלאכת מחשבת ומעשה אומן". להגדה זו התקין הצייר גם מפת ארץ ישראל בעברית, ואחריה נהגו בהגדות רבות לצרף את מפת ארץ ישראל.

Avraam ben jaacov.gif

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.