Family Wiki
Advertisement

העמוד הפותח את הספר

ההקדשה בספר - באדיבות הר נחום בן-יהודה מקדומים

סדר הגדה של פסח - ספר אנגילו מרדכי יצא לאור בשנת תשכ"ב בהוצאת :"מוסד שלמה מאיר, מכון למדעי היהדות, מילאנו" על-שם סאלי מאיר. הוא כולל את סדר הגדה של פסח כפי מנהג איטלייאני עם ח"נ העקריים במנהגי אשכנז וספרד. כן יש בו תוספת "הגדה לילדים" עם תרגום, באור ומבוא מאת ראובן בונפיל.

ההגדה היא לזכר אנג'לו מרדכי דונאטי. הציורים בהגדה הם מהגדה לפסח שהודפסה בוונציה בשנת 1740. עזר לעריכה הרב פרופ' הרב אליה שמואל הרטום.

"קערת הסדר" - נוסח איטליה[]

ראו ערך מורחב : קערת הסדר

מנהג פתיחת הדלת[]

במחזור מובא ציטוט מפי Finkestein (HUCA XXIII a pag 323 ) לפיו מנהג פתיחת הדלת מקורו בנוהג לצאת בשירה ובמחולות לרחוב עם סיום הסדר.

מנהג פתיחת הדלת בליל הסדר

Advertisement