Family Wiki
Advertisement

הגליל המזרחי הוא חלק מחבל ארץ הגליל. הוא נבדל משאר חלקי הגליל בהיותו מישורי ומיושב. הוא כולל את האזורים הגאוגרפיים : עמק החולה ואזור חצור.

רבקה ליסק כתבה על האזור:"הגליל המזרחי נשאר מרכז היישובים היהודיים, אם כי היו מובלעות נוצריות – ביזאנטיות עוד מהתקופה הביזאנטית, כאמור, במספר יישובים קדושים לנצרות. כמו כן, החלה חדירת בדווים ודרוזים לאותם יישובים שנחרבו או ננטשו. הנוצרים הפרנקיסטים לא התיישבו בגליל המזרחי והעדיפו להתיישב בגליל המערבי, הנוצרי. אבל, הגליל המזרחי ניכלל ב"נסיכות הגליל", ששטחיה חולקו לאצולה הצלבנית.

מספר היישובים היהודיים ירד מ- 204 ב- 66 לס' ל- 46 לאחר כשלון מרד בר- כוכבא, 135 לס' . אבל, לאחר המרד הגיעו לגליל פליטים מאזור יהודה שהצטרפו ליישובים הקיימים או התיישבו ביישובים נטושים. הגליל היהודי התאושש, בהדרגה, והדבר ניכר במבנים של בתי הכנסת במאה ה- 3 לס'.

המקור:הגליל המזרחי עדיין היה המרכז בתקופה הצלבנית - אתר מגא

במאמר הובא פירוט רחב.

לפי הגדרות אחדות ה"גליל המזרחי" כולל גם את אזור נצרת, כל למשל קיימת "ועדה מקומית לתכנון הגליל המזרחי" בנצרת.

Advertisement