בחירת גרסאות להשוואה: יש לבחור את הגרסאות שברצונך להשוות ולאחר מכן להקיש על Enter או ללחוץ על הכפתור שלמטה.
מקרא: (נוכחית) = השוואה עם הגרסה הנוכחית, (קודמת) = השוואה עם הגרסה הקודמת, מ = עריכה משנית.

  • נוכחיתקודמת 18:51, 7 בפברואר 2013Daniel ventura שיחה תרומות 5,035 בתים +5,035 יצירת דף עם התוכן "==הדן חבירו לכף זכות, דנין אותו לזכות== (בעקבות הדף היומי: מסכת שבת,דף קכ"ז ע"ב) {{ש}} מי שדן את ..."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.