Family Wiki
Advertisement

הדף השבועי מבראשית הוא עלון פרשת השבוע בהוצאת "מבראשית" - תנועה חברתית רוחנית עבור הורים וילדים, כולל הגיל הרך. העלון ניתן להורדה באתר התנועה מבראשית וכן מופץ בבתי הכנסת.

העלון כולל את המדורים הבאים: סיפור על פרשת השבוע, סיפורי תורה, חידון:מצא את ההבדלים, תשבץ, נופי בראשית - מטבע הארץ, אפי מספר סיפור ואגדות מצויירות

באתר ניתן למצוא גליונות - כולל משנים קודמות לפי המתכונות הבאות:

  1. הגיל הרך - ממלכתי
  2. הגיל הרך - ממלכתי דתי
  3. יסודי - ממלכתי

יסודי - ממלכתי דתי

הדף הפותח של העלון

Hdaf hasevui.jpg
Advertisement