הזמרת נועה בטקס

המצב הנוכחי - דצמבר 2014

ישראל - הכס קדוש - עשרים שנה של יחסים SONY DSC "בעשרים השנים האחרונות עבד קשה כדי להביא להבנה והתקדמות ביחסים בין שתי המדינות. יחסים בין ישראל והכס הקדוש הם טובים ומבוסס על אמון הדדי. עכשיו אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי להגיע לחתימה על הכלכלי ופיננסי. "אז l’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede Zion Evrony, בחגיגה של יום השנה עשרים ליחסים דיפלומטיים בין מדינת ישראל והוותיקן. כדי להנציח את חתימת הסכם היסוד משנת 1994 בין שתי המדינות, אשר למעשה נתנו דרך לעידן חדש ביחסים בין הדיפלומטים, שגרירות ישראל אתמול רצינו לארגן ערב בcoll egio Urbano תעמולת לב ב, על ג'אניקולו, בכיכובו של הזמר נועה הישראלית. כדי להשתתף בפתיחה,il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano , שחזר על התקווה להגיע בסיומו של הדוח הכספי שצוטט על ידי השגריר Evrony. על השולחן, הנכסים וטיפול מס של הכנסייה הקתולית בישראל, בתחום השיפוט של המקומות הקדושים, ואת נושא הוויזה ושימוש בחדר הסעודה האחרונה. המשא ומתן נמשך כמה שנים, כמו "זמן רב, ויש אומרים יותר מדי, אחרים אומרים:? מה הם כמה שנים ביחס לאלפיים שנות ההיסטוריה", הדגיש Evrnoy. בנאומו הוא בנה מחדש את היחסים לא תמיד קל בין ישראל והוותיקן, בין לזכור את אבני הדרך בהתפתחות היחסים נוסטרה אטאטה, המסמך יצא ממועצת הוותיקן השנייה של 1965 אשר סימנה לדרך חדשה בדיאלוג בין העולם והיהודי מציאות נוצרית. אפילו במצב הנוכחי של מיעוטים נוצריים בעולם הוזכר על ידי Evrony, שנזכר במאבק המשותף נגד פונדמנטליזם בישראל וכיצד מיעוטים אלה מוגנים. מחיאות כפיים חמות שמעניקות הביצועים הנוכחיים של הזמרת נועה, esibitasi בכמה פעמים בעבר בוותיקן ובנוכחותו של אפיפיור יוחנן פאולוס השני, שהקדישו לו כמה שירים. הווה בין השאר באירוע, נשיא איגוד הקהילות היהודיות של איטלקי רנצו Gattegna, סגן נשיא הקהילה היהודית של רומא ג'אקומו Moscati והרכז של הרב המכללה Gianfranco די סגני.

D.R.

(5 דצמבר 2014)

Israele – Santa Sede – Vent’anni di relazioni[עריכה | עריכת קוד מקור]

המקור: http://moked.it/blog/2014/12/05/israele-santa-sede-ventanni-di-relazioni/#sthash.jbsyk1PP.dpuf

“Negli ultimi vent’anni si è lavorato molto per portare comprensione e progresso nei rapporti tra i due paesi. Le relazioni tra Israele e Santa Sede sono buone e basate sulla fiducia reciproca. Ora dobbiamo lavorare duramente per arrivare alla firma dell’accordo economico-finanziario”. Così l’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede Zion Evrony, in occasione delle celebrazioni del ventesimo anniversario dei rapporti diplomatici tra lo Stato di Israele e il Vaticano. Per ricordare la firma dell’Accordo Fondamentale del 1994 tra i due paesi, che di fatto diede il via a una nuova stagione nei rapporti tra le diplomazie, l’ambasciata israeliana ha voluto organizzare ieri una serata al coll‎egio Urbano di Propaganda fide, sul Gianicolo, con protagonista la cantante israeliana Noa. Ad intervenire in apertura, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, che ha ribadito l’auspicio di arrivare alla conclusione dell’accordo economico finanziario citato dall’ambasciatore Evrony. Sul tavolo, le attività e il regime fiscale della Chiesa Cattolica in Israele, la giurisdizione dei Luoghi Santi, e la questione dei visti e dell’uso del Cenacolo. Il negoziato dura oramai da diversi anni, da “molto tempo, alcuni dicono troppo, altri dicono: cosa sono pochi anni in rapporto a duemila anni di storia?”, ha sottolineato Evrnoy. Nel suo discorso ha ricostruito i non sempre facili rapporti tra Israele e Vaticano, ricordando tra le tappe fondamentali nell’evoluzione delle relazioni la Nostra Aetate, il documento scaturito dal Concilio Vaticano II del 1965 che ha segnato un nuovo cammino nel dialogo tra mondo ebraico e la realtà cristiana. Anche l’attuale situazione delle minoranze cristiane nel mondo è stata menzionata da Evrony, che ha ricordato la comune lotta contro i fondamentalismi e come in Israele queste minoranze siano tutelate. Calorosi gli applausi tributati dai presenti alla performance della cantante Noa, esibitasi in passato diverse volte in Vaticano e alla presenza di papa Giovanni Paolo II, a cui ha dedicato alcune canzoni. Presenti tra gli altri all’evento, il presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Renzo Gattegna, il vicepresidente della Comunità ebraica di Roma Giacomo Moscati e il coordinatore del Collegio rav Gianfranco Di Segni.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.