(הערך נכתב יל-ידי אדם שאינו חפץ להזהות ואיני יודע עליו דבר - אני משאיר את הערך היות ויש בו חשיבות. עם זאת, נא להזהר בשימוש במידע)

ראו גם:לימוד ספר הזוהר מחולק

ב"ה
לְהָנִיחַ בְּרָכָה אֶל בֵּיתֶךָ: - שלום רב, ברצוננו לשתף אתכם בדבר טוב ומיוחד הנעשה בעירנו רחובות, אנו קבוצת יהודים הלומדים את כל ספר הזוהר באופן מחולק, כל יהודי מהקבוצה מקבל טבלה (מעבר לדף) המחלקת את כל ספר הזוהר לרבות תיקוני הזוהר והשמטות הזוהר) ל-45 משתתפים, מהרב אברהם אסולין שליט"א, מכסת הלימוד נלמדת ע"י כל אחד מהמשתתפים בזמנו הפנוי, הלימוד בגרסא (קוראים רק את לשון הזוהר) או בעיון (קוראים את לשון הזוהר והביאור) עפ"י רצון הלומד, למרות שהלימוד בהבנה עדיף ובפרט ע"י הביאור "מתוק מדבש" שהוא ביאור על כל ספרי הזוהר לרבות תיקוני והשמטות הזוהר, מפוסק ומחולק לקטעים מילה במילה ודף על דף בדרך קל וקצר למען ירוץ הקורא בו בלי מכשול, מלוקט ומבורר ממפרשי הזוהר הקדמונים זיע"א וביאורו קצר וקל להבנה ובשפה השווה לכל נפש.

את מכסת הלימוד כל אחד מהמשתתפים מסיים בתוך חודש ימים והסיום נערך בבית הכנסת: "אור לגיל", ברחוב ההגנה ברחובות (רצוי, אך לא חובה להגיע לסיום), לסיומי הזוהר הנעשים בכול חודש מגיעים רבנים המוזמנים ע"י הרב אברהם אסולין שליט"א, נאמרים דברי תורה, וקהל המשתתפים מאוד נהנה, לאחר הסיום כל אחד מהלומדים עובר ללמוד את הקטע הבא בטבלת הלימוד, ובכך מלבד שבכול חודש כל הקבוצה מסיימת את כל הזוהר כל אחד מהמשתתפים זוכה לסיים את כל ספר הזוהר כל 45 חודש בעצמו לרבות תיקוני והשמטות הזוהר.

נציין כי עצם הידיעה כי יש לסיים מכסת לימוד בחודש מהווה תמריץ והזמן מנוצל יותר. נציין כי מצטרפים נוספים מכל תפוצות ישראל בארץ ובעולם יתקבלו בשמחה וכן אם אפשר להעביר רעיון מבורך זה גם לערים אחרות, בתי מדרש וכו', תבוא עליכם ברכה, ניתן לקבל פרטים אצל אביהו 08-9143442 (בימים א-ה, בין השעות 8:00-12:00 לפנה"צ).

יהי רצון שזכות רשב"י וחבריו תעמוד לכם ולכל בית ישראל להתברך בגאולה שלמה ברחמים. זוהר עם ביאור מתוק מדבש 23 כרכים מפוארים (במידה ותצינו כי הפניה נעשית ע"י פרסום "רחובות הנהר" תקבלו משלוח חינם עד הבית לכל חלקי הארץ): 02-8010000, 057-3112526

ספר הזוהר מחולק ל-45 משתתפים[עריכה | עריכת קוד מקור]

מס' חלק א בזוהר דיבור המתחיל עד דף דיבור המתחיל
א. דף א ע"א הקדמת ספר בראשית כח ע"א ויבן ה' א'
ב. דף כח ע"א ויבן ה' א' נד ע"ב הלא אם תיטיב
ג. דף נד ע"ב הלא אם תיטיב פא ע"ב אמרי נא
ד. דף פא ע"ב אמרי נא קז ע"ב ר' יצחק ור' יהודה
ה. דף קז ע"ב ר' יצחק ור' יהודה קלד ע"א סיום פרשת חיי שרה
ו. דף קלד ע"א תחלת פרשת תולדות קסא ע"ב ויקח לו יעקב
ז. דף קסא ע"ב ויקח לו יעקב קפח ע"ב ויוסף הורד
ח. דף קפח ע"ב ויוסף הורד רטו ע"ב וירא ישראל וגו'
ט. דף רטו ע"ב וירא ישראל וגו' רמב ע"א יששכר חמור גרם וגו' אר"א
י. דף רמב ע"א יששכר חמור גרם וגו' אר"א סוף פרשת ויחי כולל השמטות לספר בראשית
מס' חלק ב בזוהר דיבור המתחיל עד דף דיבור המתחיל
י"א. דף ב ע"א ואלה שמות בנ"י כח ע"ב ויאמר ה' אל משה'
י"ב דף כח ע"ב ויאמר ה' אל משה נו ע"ב מרכבות פרעה
י"ג דף נו ע"ב מרכבות פרעה פה ע"א אנוכי ה'
י"ד דף פה ע"א אנוכי ה' קיג ע"ב תנינן עשרה דברים
ט"ו דף קיג ע"ב תנינן עשרה דברים קמ ע"ב פתח ר"א ואמר ויקחו לי תרומה
ט"ז דף קמ ע"ב פתח ר"א ואמר ויקחו לי תרומה קסט ע"א פתח איהו וגו' ועשית את הקרשים
י"ז דף קסט ע"א פתח איהו וגו' ועשית את הקרשים קצז ע"ב כל נדיב ליבו
י"ח דף קצז ע"ב כל נדיב ליבו רכד ע"ב וכסף פקודי
י"ט דף רכד ע"ב וכסף פקודי רנא ע"א היכלא רביעאה
כ' דף רנא ע"א היכלא רביעאה סוף ספר שמות כולל תוספות לספר שמות


מס' חלק ג בזוהר דיבור המתחיל עד דף דיבור המתחיל
כ"א דף ב ע"א מתחלת ספר ויקרא ל ע"א כתיב והנה ה'
כ"ב דף ל ע"א כתיב והנה ה' נח ע"א ויאמר ה' אל משה
כ"ג דף נח ע"א ויאמר ה' אל משה פו ע"א פתח ואמר ויהי וגו'
כ"ד דף פו ע"א פתח ואמר ויהי וגו' קטו ע"ב סוף פרשת בחוקותי
כ"ה דף קיז ע"א מתחלת ספר במדבר קמה ע"א סוף האדרא רבא
כ"ו דף קמה ע"א דבר אל אהרון קעג ע"א תו פתח ואמר
כ"ז דף קעג ע"א תו פתח ואמר רא ע"א פתח רבי שמעון
כ"ח דף רא ע"א פתח רבי שמעון רכט ע"א תיקונה תליתאה
כ"ט דף רכט ע"א תיקונה תליתאה רנז ע"א איהי פקודא תנינא
ל' דף רנז ע"א איהי פקודא תנינא רפג ע"א סוף פרשת כי תצא
ל"א דף רפג ע"א התחלת פרשת וילך סיום הזהר וההשמטות לספר ויקרא במדבר ודברים (חלק ג)
מס' זוהר חדש מתחילה עד סוף
ל"ב מהתחלה זוהר חדש עד סוף פרשת בראשית
ל"ג מתחילת פרשת נח עד סוף פרשת יתרו'
ל"ד מתחילת פרשת תרומה עד סוף כי תבוא
ל"ה כל שיר השירים
ל"ו רות, איכה עד הסוף, סיום זוהר חדש
מס' תיקוני הזוהר
ל"ז מהקדמת התיקונים עד תיקונא שתיתאה
ל"ח מתיקונא שתיתאה עד תיקונא חד ועשרין
ל"ט מתיקונא חד ועשרין עד תיקונא עשרין וארבע
מ' מתיקונא עשרין וארבע עד תיקונא שתין
מ"א מתיקונא שתין עד תיקונא שבעין
מ"ב מתיקונא שבעין עד סוף תיקוני הזוהר
מס' תיקוני הזוהר החדש מתחילה דף עד
מ"ג דף קיג ע"ב התחלת בראשית קכג הָא שְׁכִינְתָּא כְּלִילָא
מ"ד דף קכג ע"א הָא שְׁכִינְתָּא כְּלִילָא קלג ע"א וְאִלֵּין אִנּוּן עֶשֶׂר אֲמִירָן.
מ"ה דף קלג ע"א וְאִלֵּין אִנּוּן עֶשֶׂר אֲמִירָן.

עד הסוף.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.