Egypt_Mummified_cats,_scarab_beetles_discovered_in_ancient_tombs_near_Cairo

Egypt Mummified cats, scarab beetles discovered in ancient tombs near Cairo

Seven ancient Egyptian tombs containing mummified cats and scarabs, have been discovered in the Saqqara necropolis, 30 km (19mi) south of Cairo, according to an announcement by Egypt's Minister of Antiquities Khaled El-Enany on Saturday.

רק בסוף הסרטון רואים אצ את "החרשופיות". .כותרת הסרטון Egypt: Mummified cats, scarab beetles discovered in ancient tombs near Cairo מצרים: חתולים חנוטים, חיפושיות חרוטות שהתגלו בקברים קדומים ליד קהיר

למאמרו של זהר עמר "החרשופית - האליל המתגולל בגללים" דף שבועי של אוניברסיטת בר אילן פרשת ניצבים. להלן קטעים מהמאמר:

  1. כִּי אַתֶּם יְדַעְתֶּם אֵת אֲשֶׁר יָשַׁבְנוּ בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וְאֵת אֲשֶׁר עָבַרְנוּ בְּקֶרֶב הַגּוֹיִם אֲשֶׁר עֲבַרְתֶּם. וַתִּרְאוּ אֶת שִׁקּוּצֵיהֶם וְאֵת גִּלֻּלֵיהֶם עֵץ וָאֶבֶן כֶּסֶף וְזָהָב אֲשֶׁר עִמָּהֶם (דב' כט:טו-טז).

חיפושית זבל מגלגלת כדור זבל ברגליה האחוריות. המקור: הויקיפדיה העברית. עוד פרטים: חיפושית זבל הוא שם עממי כוללני לחיפושיות אשר ניזונות בלעדית או בעיקר מגללי חוליתניים. מרביתן שייכות למשפחת הזבליתיים, אשר ניזונים מזבל בעלי חיים. כמו כן יש מיני חיפושיות אשר חיים בתוך זבל. מחקרים מצאו כי חיפושית הזבל יכולה להרים פי 1,141 ממשקל גופה, משמע, בייחס למשקלה, היא החיה החזקה ביותר בעולם. הידועה ביותר מבין הזבליות היא זבלית פרעה, היא ה"חרפושית" של תרבות מצרים העתיקה, המתוארת להלן. (נושא מאמר זה)

  1. בשנת 2018 נתגלה בבית קברות שבסקרה שבמצרים ממצא סנסציוני המתוארך לימי השושלת החמישית (אמצע האלף השלישי לפנה"ס). בתוך שני ארונות אבן קטנים שעליהם מצוירים חרפושיות, נמצאו באחד מהם כמאתיים זבליות מיובשות ובשני שתי זבליות Sacred Scarab חנוטות העטופות בפשתן. מעבר לכך שמדובר בממצא ראשוני בסוגו, מדובר בממצא בעל משמעות גדולה ביותר להבנת הפולחן המצרי ולפרשנות הטקסט המקראי.
  • ברצוננו להציע פרשנות חדשה, שהשם "גִלולים", ככינוי גנאי לפסילים, מתייחס באופן ספציפי לפולחן המצרי הידוע, שהיה מזוהה עם החרפושית הקשורה לגללי צואת בעלי חיים, לרוב צאן ובקר. מדובר בחותם וקמיע בדמות גב חיפושית הזבל, שבצידה התחתון חרוטים סמלים, ציורים או שמות אנשים. חיפושית הזבל (Scarabaeus sacer), הידועה גם בשם זבלית פרעה, הייתה בעל חיים מקודש במצרים כבר מתקופות קדומות. היא נקראה במצרית בשם חֶ'פֶר במשמעות "להיברא", על שם האל חֶ'פֶרי, שעל פי אמונתם "דוחף" בכל ערב את כדור השמש לצידו השני של העולם, כך מגיע הלילה המסמל את עולם המוות עד למחרת, ששוב זורחת השמש. אמונה זו נוצרה בהשפעת התנהגות חיפושית הזבל, אשר ניזונת מגללי בעלי חיים. היא מכדררת את הזבל לכדור, מטילה בתוכו ביצה ומגלגלת את הכדור ברגליה האחוריות, ולבסוף טומנת אותו בקרקע. לאחר שלב הזחל והגולם בוקעת חיפושית בוגרת, שמגיחה לאוויר העולם. המצרים כאמור, האמינו שהיא מסמלת את בריאת העולם יש מאין באמצעות אל השמש.

חרשופית מצרית מתל גזר.png

* החרפושיות הופכות להיות שכיחות במצרים החל מהאלף השני לפנה"ס, ותפוצתם התרחבה לכל מזרח הים התיכון, ובכלל זה ארץ כנען. עד כה נמצאה כמות עצומה של חרפושיות בארץ ישראל; במחסני אוצרות המדינה מקוטלגים כשלושת אלפים פריטים (לא הכול נרשם), ואילו קטלוג קורט שטרן, שנתרם למוזיאון ישראל, מבוסס על כארבעת אלפים פריטים. בין האתרים שבהם נמצאו חרפושיות נמנים: גזר, שכם, חצור, בית שאן, בית שמש, מגידו, ירושלים ועוד. מוצאם של ממצאים אלה הוא ממצרים ובחלקם ביצור מקומי.

לקריאת המאמר במלואו הקש: https://www1.biu.ac.il/Parasha/Nitzavim/Amar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.