Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו בויקיפדיה העברית על-ידי דניאל ונטורה

מיתר היא מועצה מקומית במחוז הדרום בישראל. שטח השיפוט שלה הוא 17,000 דונם. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1987.

תולדות המקום[]

ההיסטוריון, דר' זאב זיוון, הציג את סיפור הקמתו של היישוב מיתר, בספר המדבר בארץ ישראל בחנוכה תשס"ח בהתקיים בסוסיה. ההתחלה הייתה ב- 27 אוגוסט 1979, כאשר בצלאל גבר, שהיה אבי הרעיון, יצחק לבנון ובנימין חופשי, יחד עם ראש מועצת עומר גיבשו את ההצעה להקמתו. במסמך הייסוד נאמר כי המטרה היא הקמת יישוב עירוני בנחל חברון "עומר ב'". לשם כך הוקמה אגודה בשם "אגודת מתיישבי נחל חברון - 1980" . בסקרים שנעשו באזור נמצא כי האתר המוצע יתאים לקליטת 2,500 משפחות. לפי התוכנית , היישוב ייבנה ביוזמה פרטית . כל חברת בנייה שתוזמן לבנות במקום תהיה אחראית להקמת התשתיות. לכל משתכן יינתן שטח של דונם והמבנה יהיה של 600 מ"ר.

היישוב כי שהוגדר, לא זכה לתמיכה תקציבית ותכנונית של מחלקת ההתיישובת של הסוכנות היהודית.

ההרשמה הייתה פתוחה לכל בתנאי שיהיו יוצאי צבא. המטרה הייתה להקים : יישוב כפרי בנגב בשיטת בני ביתך ללא צורך בועדת הקבלה. ליישוב הגיעה קבוצה דתית, המהווה היום 20% מהאוכלוסייה במיתר. זו היא הקהילה הדתית היחידה ביישובי הלווין של באר שבע. לכנס המועמדים הראשון, שהתקיים באיצטדיון באר שבע, הגיעו 3,000 משפחות אשר שילמו דמי כניסה.

בכוונה המייסדים היה להפריד בין אזור חברון, עם תושביו המקומיים לבין אזור באר שבע, עם התושבים היהודים.


אליהו נאווי ראש עירית באר שבע לא עודד יציאה נוספת מבאר שבע ליישוב לווין נוסף . אך תושבי באר שבע מצאו את המקום מתאים עבורם.

דגש מיוחד ניתן ביישוב למגעים עם השכני הלא-יהודים.

בויקיפדיה העברית[]

Advertisement