Family Wiki
Advertisement

הערך עומד בסכנת מחיקה בויקיפדיה העברית

הישיבה הגבוהה בני נצרים, היא ישיבה המשתייכת לזרם התורני לאומי הנמצאת ביישוב בני נצרים שבחולות חלוצה. בראש הישיבה עומד הרב הלל רוטקוף ומנכ"ל הישיבה הוא דוד בר-חי.

היא מונה היום (תשרי תשע"ו) 50 תלמידים ו-15 אברכים - לפי המובא בדף השיחה.

הקמת הישיבה[]

הישוב בני נצרים שבחולות חלוצה , ישוב תורני המושתת על לימוד תורה ובו כולל אברכים, שיווע הרבה שנים להקמת ישיבה בתוכו. הרב הלל עבר לבני נצרים להקים ישיבה ולסייע לישוב להגשים חלום תורה עם חיי המעשה.

אל הרב הלל הצטרפו בחורים ואברכים מישיבות שונות למשימה הגדולה הזאת.

דרך הישיבה[]

הישיבה הולכת לאורם של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ובנו הרב צבי יהודה קוק. מגמת הישיבה היא הוספה של בניין התורה בעם ישראל. הישיבה מחנכת לחיבור עמוק עם התורה לשמה בכל רבדיה מתוך סבלנות רבה לתהליכים שעובר הלומד בדרכו להתחברות לתורה.

רבים מתלמידי הישיבה בוחרים להישאר וללמוד פרקי זמן ארוכים לפני גיוסם לצה"ל. ולאחר השירות חלקם אף חוזרים ללמוד בה. בזמן שבוגרי הישיבה נמצאים בשירותם הצבאי הם שומרים על קשר רציף עם רבני הישיבה ותלמידיה.

"יודעים אנו שרק יחידים תפקידם לשבת כל חייהם בבית המדרש. רוב הלומדים אחר זמן (כל אחד והמתאים לו) ממשיכים הלאה במשימת חייהם"[1]

.

הצוות החינוכי[]

בישיבה מלמדים הרב הלל רוטקוף- ראש הישיבה, הרב יאיר מרמרוש, הרב ישעיהו לבנון, הרב אלחנן אוחיון והרב הרצל וולנסקי.

כמו כן הישיבה מתברכת מרב הישוב הרב יעקב לנזר ומהרב נועם אליצור תושב הישוב.

קישורים חיצוניים[]

אתר הישיבה

הערות שוליים[]

Advertisement