Family Wiki
Advertisement
השומרונים והר גריזים

(הועתק מהויקיפדיה העברית)

הכהן הגדול של השומרונים משמש כראש הקהילה וכמנהיגה הדתי הבכיר. בתוקף תפקידו הוא מתגורר בהר גריזים. ב-4 בפברואר 2010 נפטר הכהן הגדול אלעזר בן צדקה בגיל 83, והוא הוחלף על ידי אהרן בן אב-חסדה, הצעיר ממנו בשבועיים.

כהן גדול נבחר לאחר מותו של כהן גדול קודם, מתוך בני משפחת הכהונה ובהתאם לגילו ולמעמדו. לפי ההיסטוריה הרשמית של השומרונים, משרת הכהן הגדול החלה עם אהרן, הכהן הראשון, אחיו של משה, ולא פסקה מאז, אולם היסטוריונים רבים מפקפקים בתפיסה זו. לפי הספירה הזו מונו מאז אהרן 132 כהנים גדולים. ככל הנראה כבר בתקופה ההלניסטית עמד כהן גדול בראש השומרונים, מה שעושה אותה לאחת המשרות העתיקות בעולם.

הכהנים הגדולים[]

  • 1987-1984: יעקב בן עזי בן יעקב בן אברהם
  • 1998-1987: יוסף בן אב-חסדה בן יעקב בן אהרן
  • 2001-1998: לוי בן אבישע בן פנחס בן יצחק
  • 2004-2001: שלום בן עמרם בן יצחק
  • 2010-2004: אלעזר בן צדקה בן יצחק
  • משנת 2010: אהרון בן אב-חסדה
Advertisement