Family Wiki
Advertisement
הכנס_ה-17_לחפירות_ומחקרים_ארכיאולוגיים_בדרום_הארץ_2021

הכנס ה-17 לחפירות ומחקרים ארכיאולוגיים בדרום הארץ 2021

הכנס ה-17 לחפירות ומחקרים ארכיאולוגיים בדרום הארץ - 11/3/21 - הכנס הי"ז המשותף למרחב דרום ברשות העתיקות ולמחלקה למקרא, ארכיאולוגיה ולימודי המזרח הקדום באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בשידור

9:00–9:30 מושב פתיחה יו"ר: פרופ' עופר מרדר ראש המחלקה למקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום פרופ' חיים איימץ רקטור אוניברסיטת בן גוריון בנגב נציג הנהלת רשות העתיקות דר אמיר גולני: חפירות נבחרות בשנת 2020 בדרום הארץ

9:30–11:00 מושב ראשון – היבטים שונים על העורף החקלאי של ערי צפון הנגב[]

יו"ר: גונר להמן

 1. ד"ר יאנה צ'חנוביץ (אוני' בן גוריון בנגב) ומר אילן פרץ (רשות העתיקות): ממנזר לחמולה? היישוב החקלאי במעבר

קישור להרצאה ברצף של כל ההרצאות המצויין לעיל

 1. ד"ר דניאל וורגה (רשות העתיקות): המנזרים הביזנטיים בצפון הנגב ושילובם במערך הכלכלי האזורי

> קישור להרצאה ברצף של כל ההרצאות המצוין לעיל


 1. ד"ר יותם טפר (רשות העתיקות והמכון לארכיאולוגיה על שם זינמן, אוני' חיפה): עלייתו ושקיעתו של ענף גידול היונים במדבר הארץ-ישראלי – סקירה גיאוגרפית, היסטורית וארכיאולוגית

11:20–13:00 מושב שני – חידושים בחקר הדרום ומדבר יהודה[]

יו"ר: מר פבלו בצר

 • גב' מיה אורון (רשות העתיקות, האוני' העברית) וגב' טליה אבולפיא (רשות העתיקות): אתר חדש מהתקופה הפליאוליתית התיכונה שנמצא בדימונה, טכנולוגיה נובית והקשר ליציאת האדם מאפריקה
 • תחילת ההרצאה ברצף לעיל
 • מר ירדן פגלסון (אוני' בן גוריון בנגב), ד"ר עוזי עד, גב' אנה אייריך-רוז וגב' כוכבה פיטרמן-ליפשיץ (רשות העתיקות): "צורף יושב על כור ומתבונן בכלי ברזל": תעשיית הברזל הרומית במוצא (קולוניה)
 • הקישור להרצאה ברצף הנ"ל
 • ד"ר טלי אריקסון-גיני (רשות העתיקות): החיים הטובים: עדויות לייצור יין וגארום בחווה רומית קדומה (2 ק"מ) מדרום מזרח לאשקלון
 • הקישור להרצאה ברצף הנ"ל

ממשית

 • מר חיים כהן (קמ"ט ארכיאולוגיה יו"ש), מר בועז לנגפורד, ד"ר רועי פורת וד"ר עמוס פרומקין (האוני' העברית): כפר מערות החוואר בחורבת קומרן

קישור להרצאה הרצף הכולל

מערות קומרן 88.png
 • מר ליאור שווימר (אוני' בן גוריון בנגב), סקוט בקינג (אוני' דה-פול, שיקגו): מוטיבים נוצריים לאורך דרכי צליינים באומנות הסלע של הנגב
 • קישור להרצאה הרצף הכולל
מוטיבים נוצריים.png
 • ד"'ר אלנה קוגן-זהבי (רשות העתיקות): ההתיישבות הכפרית מדרום לרהט בשלהי התקופה הביזנטית ובתקופה האסלאמית הקדומה -מבנים מהתקופה הביזנטית
 • קישור להרצאה הרצף הכולל
רהט הצלנ.png


 • ד"ר יוחנן (ג'ון) זליגמן ומר שחר צור (רשות העתיקות): מסגד ובית חווה מהתקופה האסלאמית הקדומה בנחל פחר (רהט)

על החפירות בדרום הארץ[]

סקירת הפילות המארכיאולוגית והמדעית

מרחב דרום תרשים.png
אוסף העתיקות.png


14:00–15:10 מושב שלישי – השימוש בתת-קרקע בדרום הארץ לאורך התקופות, חלק א'[]

יו"ר: דר חמודי חלאיילה

 1. ד"ר יעל עבאדי-רייס (רשות העתיקות): חפורים בלס – מבט מחודש על הבנת החללים התת-קרקעיים בתקופה הכלקוליתית בצפון הנגב
 2. ד"ר יצחק פז, גב סיון מזרחי (רשות העתיקות) ודר יובל יקותיאלי (אוני' בן גוריון בנגב): הון, שלטון, ו"עולם תחתון" בתקופת הברונזה הקדומה 3: היבטים כלכליים, חברתיים ופוליטיים לשימוש בתת-קרקע
 3. ד"ר יגאל ישראל (גמלאי רשות העתיקות): מגורים במעבה האדמה בתקופה ההלניסטית לאור החפירות באזור התעשייה מכתשים ובחורבת רקיק

16:30–15:45 מושב רביעי – השימוש בתת-קרקע בדרום הארץ לאורך התקופות, חלק ב'[]

יו"ר: ד"ר חמודי חלאילה

 1. ד"ר איאן שטרן (היברו יוניון קולג'): ניצול ושימוש חוזר של מערכות תת-קרקעיות במרשה בתקופה ההלניסטית: מחשבות ראשוניות
 2. ד"ר דוידה דגן (רשות העתיקות): תופעת קומות המרתף במאה הו' לסה"נ בבקעת באר שבע – החפירות באתר קמפוס צפון כמקרה מבחן
 3. פרופ' יצחק גלעד (אוני' בן גוריון בנגב): מהניאנדרטלים לביזנטים – פעילות בסביבה התת-קרקעית

נעילה – ד"ר דניאל וורגה

על פירסום המאמרים של הכנס[]

ספר מסכם כנס העיקות.png
Advertisement