Family Wiki
Advertisement

הכנס ה-29 : מחקרי יהודה ושומרון, כנס מדעי רב תחומי- אוניברסיטת אריאל שומרון בביצוע מו"פ אזורי מזרח. יו"ש ובקעת הירדן

הרצאות נבחרות משני המושבים

חידושים בחפירות נבי סמואל[]

חידושים_בחפירות_נבי_סמואל_-_כנס_שומרון_ה-29_אריאל-0

חידושים בחפירות נבי סמואל - כנס שומרון ה-29 אריאל-0

בנימין הר-אבן ודותן טראובמן, קמ"ט ארכאולוגיה: חידושים בחפירות נבי סמואל מהתקופה המוסלמית הקדומה - המאה -7 - ה-10. כנס השומרון 29 אריאל יוני 2019

כולל שיקופיות מצילומי אויר מאזור החפירות.
האתר החולש על פני אזור צפון ירושלים נפגע על-ידי הבריטים במלחמת העולם הראשונה. הוא שוקם על-ידם.
בשנת 1994 החלו חפירות ההצלה באתר. מסביב למבנה נמצאו שרידים מהתקופה הפרסית והצלבנית.
אבל עיקר המימצאים שהוצגו בהרצאה היו מהתקופה המוסלמית הקדומה

זיהוי והגדרת עופות בפסיפסים: "חידת עיטורי העופות בפסיפסים ביזנטיים ביהודה ושומרון והשרון"[]

דר'_ענת_אביטל_זיהוי_והגדרת_העופות_בפסיפסים_ביזנטיים_ביהודה_ושומרון_והשרון

דר' ענת אביטל זיהוי והגדרת העופות בפסיפסים ביזנטיים ביהודה ושומרון והשרון

מאת: דר' ענת אביטל, "מטיילים עם ענת"

"יין לזית" - הסתגלות אזורי תעשייה במעבר בין התקופה הביזנטית לתקופה המוסלמית הקדומה[]

"יין לזית" - הסתגלות אזורי תעשייה במעבר בין התקופה הביזנטית לתקופה המוסלמית הקדומה - החפירות בשילה - אייל פריימן - יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה

אייל_פריימן_"מיין_לזית"_-_המעבר_מהתקופה_הביזנטית_למוסלמית_הקדומה_-_מקרה_שילה

אייל פריימן "מיין לזית" - המעבר מהתקופה הביזנטית למוסלמית הקדומה - מקרה שילה


עדות לרעש אדמה בשלהי התקופה האומיית - בחירבת מר[]

עדות לרעש האדמה בשלהי התקופה האומיית - המאה ה-8, בחירבת כפר מר - ליד בית אל מאת בגני אהרונוביץ - יחידת קמט ארכאולוגיה

רעש שביעית הוא כינוי לרעידת אדמה קשה שפגעה באזור ארץ ישראל וסביבתה באמצע המאה השמינית לספירה, ככל הנראה בשנת 748, או 749. מהויקיפדיה)

עוד על החפירה

יבגני_אהרונוביץ_עדות_לרעש_אדמה_בשלהי_התקופה_האומיית_-_המאה_ה-8,_בחירבת_כפר_מר_-_ליד_בית_אל-2

יבגני אהרונוביץ עדות לרעש אדמה בשלהי התקופה האומיית - המאה ה-8, בחירבת כפר מר - ליד בית אל-2

חרבת כפר מיר.png

חידת המבנה הציבורי למרגלות תל שילה ותרומתו[]

חידת המבנה הציבורי למרגלות תל שילה ותרומתו להבנת תוכנית האתר בתקופה הרומית עד המוסלמית הקדומה
מאת: יודן פלייטמן - יחידת קמ"ט ארכאולוגיה

אחרי חנניה היזמי עלה לנאום יודן פלייטמן, ארכיאולוג חופר בשטח שחשף לא מעט ממצאים בתקופה האחרונה. פלייטמן הציג לקהל מצגת מפורטת על הגילויים החדשים שמצא לפי השכבות השונות, כאשר הוא נע בין השערות מעניינות לבין ההבנה שיש דברים שעדיין נותרו בגדר תעלומה. גם יודן מסיים את הרצאתו בהכרזה: "יש עוד הרבה מה לגלות".אתר שילה הקדומה

יודן_פלייסמן_חידת_המבנה_הציבורי_למרגלות_תל_שילה-0

יודן פלייסמן חידת המבנה הציבורי למרגלות תל שילה-0

שינויים במבני דת, בתי מגורים ומתקני תעשייה בשילה העתיקה[]

שינויים במבני דת, בתי מגורים ומתקני תעשייה בשילה במעבר מהתקופה הביזנטית לתקופה המוסלמית הקדומה
מאת: רעות בן אריה - יחידת קמ"ט ארכאולוגיה

רעות_בן_אריה_שינויים_במבני_דת,_בתי_מגורים_ומתקני_תעשייה_בשילה_העתיקה

רעות בן אריה שינויים במבני דת, בתי מגורים ומתקני תעשייה בשילה העתיקה

אחוזות בית חשמונאי ובית הורדוס בצפון יהודה ובמערב השומרון[]

אחוזות בית חשמונאי ובית הורדוס בצפון יהודה ובמערב השומרון
מאת: דר' דביר רביב, אוניברסיטת בר אילן

דר'_דביר_רביב_אחוזות_בית_חשמונאי_ובית_הורדוס_בצפון_יהודה_ובמערב_השומרון

דר' דביר רביב אחוזות בית חשמונאי ובית הורדוס בצפון יהודה ובמערב השומרון

עולי רגל וקברים בדרך לירושלים בימי הבית השני[]

עולי רגל וקברים בדרך לירושלים בימי הבית השני
מאת: עמרי עבאדי ופרופ' בועז זיסו אוניברסיטת בר-אילן

עמרי_עבאדי_ופרופ'_בועז_זיסו_עולי_רגל_וקברים_בדרך_לירושלים_בימי_הבית_השני

עמרי עבאדי ופרופ' בועז זיסו עולי רגל וקברים בדרך לירושלים בימי הבית השני

Advertisement