Family Wiki
Advertisement

לוח ערב נראה בצבע צהוב כהה - באמצע הצד הימין של המפה - ויקישיתוף

הלוח הערבי: אדום - גבולות פתיחה; סגול - גבולות סגירה; ירוק - גבולות חילוף - ויקישיתוף


לוח ערב הוא אחד משלושת הלוחות הטקטונים, יחד עם הלוח של אפריקה והלוח ההודי אשר נעו צפונה במשך מיליוני שנים והבאיו להתנגשות הבלתי נמנעת עם לוח אירוסיה. התנגשות אשר גרמה ליצירת רצף של רכסי הרים ומישורים מהרי הפירנאיים, דרך דרום אירופה, המזרח התיכון,הרי הימלאיה , בהם הר האוורסט, ההר הגבוה בעולם ומסתיימת ברכסי דרום מזרח אסיה.

ההגדרה[]

הלוח הערבי כולל בעיקר את חצי האי ערב ומתפשט צפונה לעבר הירדן, סוריה ומגיע לתורכיה. גבולות הלוח הן: במזרח - הלוח ההודי-הלוח האוסטרלי, בדרום - יחד עם הלוח של אפריקה הוא יוצר את צפון השבר הסורי-אפריקני הכולל את בקעת הירדן ובתוכה ים המלח ואת הים סוף ובצפון - הלוח האנטולי ואת לוח האוראסיה.

ההיסטוריה[]

הלוח הערבי היה חלק מהלוח האפריקני בתור הפרוטרוזואיקון , התור השלישי והאחרון בעידן הפריקמבריום. תור הפרוטרוזואיקון החל מתום תור הארכאיקון , לפני כ-2.5 מיליארד שנים ועד לסיום עידן הפריקמבריום לפני כ-540 מיליון שנים. וכן גם , בעידן הפליאוזואיקון מלפני 570 מיליוני שנים ועד לפני 245 מיליוני שנים. ובמשך ועידן הקנוזואיקון, מלפני 65 מיליוני שנים ועד לתקופת האוליגוקן, מלפני 35.5 מיליוני שנים עד לפני 23.5 מיליוני שנים.

השקע של בקעת הירדן - הים האדום החל להתפתח בתקופת האיאוקן ( 38 מיליון שנה) אבל ההפרדה בין אסיה לבין אפריקה התרחשה מאוחר יותר בתקופת אוליגוקן (23 מיליון שנה) ומאז הלוח הערבי נע באיטיות לכיוון לוח האוראסיה.

ההתנגשות בין הלוח הערבי לבין לוח אירוסיה הביאה ליצירת הרי זגרוס באירן

השפעתו על ישראל[]

העתקי חילוף בין לוח ערב לבין תת הלוח ישראל וסיני, שהוא חלק מהלוח של אפריקה גרמה להיפרדות של הלוחות, ולהווצרות השבר הסורי-אפריקני המתמשך , מצד אחד - לאורך לוח ערב ומצד שני - לאורך תת הלוח ישראל וסיני, שהוא חלק מהלוח של אפריקה. ההעתקים גורמים למספר רב של רעידות אדמה רדודות מוקד (חלקן רבות עוצמה), אך ברוב המקרים אין פעילות געשית. כמו כן, הן עשוי השבר שנוצר לגרום לנביעות של מעיינות חמים.

גבול חילוף זה מחבר בין גבולות הפתיחה שבים סוף, לבין גבול הסגירה שבהרי הטאורוס שבדרום טורקיה. הקרום שממזרח להעתק החילוף הזה נע צפונה ביחס לקרום שממערב לו. באזור ההעתק נכללים כמה אגני פתיחה, שאליהם התנקזו ים המלח והכנרת.

קישורים חיצוניים[]

  • Tectonics of the Arabian Plate, אתר נאס"א-סוכנות החלל האמריקאית, הכולל הסברים ולוחות בנושא הלוח הערבי

טקטוניקת הלוחות[]

Advertisement