Family Wiki
Advertisement

Magdir le zimche bar.jpg

* נעמי פינברון-דותן, אבינעם דנין, המגדיר לצמחי בר בארץ ישראל. הוצאת כנה ירושלים. 1991 מבוסס על המגדיר שבכרכי הטקסט של הפלורה פלסטינה.

אבינעם דנין, כתב בפורום "צמחיית ישראל ברשת" של האוניברסיטה העברית ביום 29/09/2010

הפלורה יצאה בשנים 1966, 1972, 1978, 1986 וכרך חמישי ב-2004. המגדיר שלנו יצא לאור ב-1991 וחלוקת העבודה הייתה כמו בפלורה פלסטינה: אני קיבלתי אץ החצי הראשון שהיה של זהרי ופינברון עשתה את החלק שלה. הרבה מפתחות של זהרי שונו. גם פינברון יכלה לעדכן את שלה. מבחינת הנומנקלטורה החלק של 2004 הוא המתקדם ביותר והנתון באתר שלי מהווה את העידכון המתקדם ביותר

Advertisement