FANDOM


Hexaplex trunculus

ארגמן קהה קוצים - בשוק הדגים בספרד צילם: Hans Hillewaert

המדריך הקצר למפצח הארגמונים הוא מאמרו של פרופ' זהר עמר מאוניברסיטת בר-אילן, המתאר ניסוי שנערך (בחו"ל) בהפקת צבע ארגמן מחלזונות. המאמר פורסם בבטאון על אתר, "כתב עת העוסק בהיבטים שונים של זיקת מקורות ישראל לארץ ישראל" י"ז, תשע"ג, בהוצאת : מכללת הרצוג להכשרת מורים ליד ישיבת הר עציון. אתר הבטאון

פרטי ההמחקר, כולל אומדן העלות, ניתן לקרוא במאמר לעיל.

תמצית המאמרעריכה

במדריך הובא מחקר שכלל פיצוח 11,000 חלזונות ממיני ארגמונים שונים. המחקר נערך באיטליה, שם הם נמכרים כחוק למאכל. המחקר מתחקה אחרי מלאכתו של מפצח הארגמונים הקדום, טכניקת הוצאת בלוטות הצבע ועוד. המחקר מאפשר להבין היבטים שונים הקשורים לצביעה בארגמן הנזכרים במקורות ההיסטוריים, וכולל נתונים של תפוקת חומר גלם ועלות עבודה.

מטרת הסקירהעריכה

מטרת סקירה זו היא להעניק מידע שימושי, שנרכש מתוך ניסיון מעשי בהפקת חומר גלם למחקר על הארגמן. במהלך פעילות זו הופק חומר שנדרש להפקת צבע ה"תכלת". בסקירה פורטו את מקורות החלזונות למחקר, המחירים, אופן ההובלה, השימור, הפיצוח ותהליך הוצאת בלוטות הצבע ויבושן.אלו המלאכות חיוניות המהוות את התשתית למחקר הפקת הצבע.

בסקירה זו נתייחס גם לכמה היבטים שעלו במהלך המחקר שאפשרו לנו לבאר באופן ברור יותר את המקורות ההלכתיים וההיסטוריים הקשורים להפקת הארגמן. וכן נציג כמה נתונים כמותיים שיאפשרו להעריך את העלות של תהליך זה בהווה, .ובמידת מה להעניק ממד ראלי יותר למציאות בעבר.

מקור החלזונותעריכה

החלזונות מהן הופק חומר גלם הובאו מחופי איטליה, רובן, מאזור הים האדריאטי ערי החוף : Chioggia ו-. Pescara. הן לוקטו בשוק הסיטונאי במילאנו (Mercato Ittico) , אליו הגיעו החלזונות לאחר שעתיים נסיעה. החסרון של הקנייה בשוק העירוני לעומת שוק הדייגים בעיר הנמל הוא במחיר הגבוה יותר ובאספקה הלא-סדירה. אך מבחינת הסדר והנוחיות הייתה עדיפה הרכישה בשוק העירוני.

מיני החלזונותעריכה

הפיצוח כלל בעיקר שני סוגים של חלזונות:

  • ארגמן קהה קוצים - (Murex Trunculus או Hexaplex Truncukus)
  • ארגמן חד-קוצי - (Murex Brandaris)

ארגמן קהה קוציםעריכה

Hexaplex trunculus found on Israeli coastal plain near Tel Shikmona (2)

200px - צילמה: hanay

ארגמון קהה קוצים הוא חילזון ימי טורף ממשפחת הארגמוניים. הארגמון נפוץ בעיקר בחופי הים התיכון והים השחור ועוד.

לקונכיית הארגמון צורת חרוט רחב ואורכה בין 4 ל-10 ס"מ גודל ממוצע 8 ס"מ, ויש לה צריח גבוה עם 7 פתולים (בפרטים צעירים ישנם פחות) כשהסיבוב האחרון רחב יותר. לרוחב הקונכייה יש פסים כהים המשתנים בצורה ובצבע בקונכיות שונות. לעתים גדלים מעין קוצים על דפנות הקונכייה ומשווים לה מראה מחוספס.

תעשיית ייצור וצביעת הארגמן במזרח הקדוםעריכה

ערך מורחב בנושא זה מצוי בויקיפדיה העברית הקש כאן לקריאה