Family Wiki
Advertisement

המוסד לעלייה ב' היה זרוע של ארגון ההגנה ששימש כגוף המארגן מטעם הנהגת היישוב של ההעפלה - העלייה לארץ ישראל (שהייתה בלתי חוקית על-פי חוקי המנדט הבריטי).

תולדותיו[]

למרות שבאופן רשמי "המוסד לעלייה ב'" נוסד ב-29 באפריל 1939, הוא פעל למעשה כבר בשלהי 1938. הסיבה ליצירתו הייתה החמרת האיסורים הבריטיים על עלייה חוקית לארץ ישראל. המוסד הוקם על בסיס תנועת ההעפלה שהייתה קיימת לפניו. תנועת ההפעלה הושתתה בתחילת דרכה על עליית בדד של מעפילים שהגיעו ארצה כתיירים או בדרכים אחרות. החל משנת 1934 החלה ההעפלה לפעול דרך הים בספינות מעפילים, שהראשונה בהם הייתה הספינה ולוס שנוסעיה אורגנו על ידי תנועת "החלוץ".

אוניית המעפילים "לוחמי הגטאות", מאי 1947

תחילה התרכזה פעילות המוסד באתונה, ומאוחר יותר עבר המרכז לפריז. בשנים הראשונות ליסודו נחל המוסד הצלחה מסוימת ולפני מלחמת העולם השנייה הצליח להביא ב-50 הפלגות למעלה מ-20 אלף עולים. עם פרוץ המלחמה כמעט ושותקה פעילות המוסד והיא חודשה רק באוגוסט 1945. מחידוש ההעפלה ועד להקמת המדינה הצליח המוסד להביא ארצה 64 ספינות מעפילים עם יותר מ-70 אלף עולים. לאחר מלחמת העולם השנייה המוסד לעלייה ב' ניהל ופיקד על תנועת הבריחה שהיא פרק העברת ניצולי השואה בדרכי אירופה ממזרח אירופה - ארצות הגוש המזרחי לכיוון מערב אירופה - אל נמלי הים התיכון. תנועת הבריחה העבירה כ-300,000 פליטים[דרוש מקור] דרך גבולות באופן בלתי ליגלי. פרק חשוב בפעילות "הבריחה" היה איסוף והצלת ילדים יהודים יתומים שנמסרו למנזרים או למשפחות נוצריות. בנוסף לעלייה דרך הים, עסק המוסד בהיקף קטן יותר בהעפלה יבשתית ממדינות ערב, והצליח להביא מארצות אלה מעל ל-5,000 עולים. בנוסף ארגן המוסד את ההעפלה האוירית מעיראק - מבצע כנף.

אוניית המעפילים המוכרת ביותר של המוסד לעלייה ב' היא "אקסודוס" ("יציאת אירופה תש"ז", 1947). מאבקם של מעפיליה נגד גירושם חזרה לאירופה התפרסם בעולם כולו, העלה על סדר היום את בעיית הפליטים היהודים, והיווה אחד מהגורמים שדירבנו את מסירת בעיית ארץ ישראל לידי האו"ם והקמת מדינת ישראל.

מפקדו של המוסד לעלייה ב' במשך מרבית שנות קיומו היה שאול מאירוב (אביגור).סגנו היה דוד (דוידקה) נמרי, שהיה אחראי על הורדת המעפילים ושימש קצין המבצעים.

עם הקמת מדינת ישראל, שימש "המוסד לעלייה ב'" כבסיס למוסד החשאי נתיב, שארגן עלייה מארצות הגוש הקומוניסטי, ממדינות ערב וממדינות מצוקה.

קישורים חיצוניים[]

תבנית:פורטל


קטעים בערך הזה מבוססים על ערכים מקבילים בוויקיפדיה העברית

Advertisement