Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

החץ על המקום המשוער של בית הכנסת


"הרחוב הראשי" - אדר תשע"ה

מושב מרחביה הוקם בשנת 1911. הוא שוכן בגובה 80 מטר מעל פני הים. ממנו נשקף נוף שדות עמק ישראל. שם היישוב לקוח מפסוק בספר תהילים:”מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה”.

תולדות הישוב[]

היישוב מרחביה הוא היישוב היהודי הראשון שהוקם על ידי חלוצים יהודים בעמק יזרעאל. בשנת 1910 עלתה למקום לראשונה ”קבוצת כיבוש” מאנשי ”השומר” ופועלים, אנשי העלייה השנייה. בראשית שנת 1911 נוסד היישוב כקואופרציה (או כחווה קואופרטיבית) על פי רעיונותיו של פרנץ אופנהיימר. ה”קואפרציה” על פי אופנהיימר הייתה אמורה להיות משק שיתופי שחבריו מקבלים שכר דיפרנציאלי, כל אחד על פי תרומתו. הקואופרציה הוקמה בסיועם של ארתור רופין, יהושע חנקין, בנק אנגלו פלשתינה ואליהו בלומנפלד.

בשנת 1922 הפכה הקואופרציה למושב עובדים לאחר שעברו אליה עולים מפולין וכן תושבים מתל אביב אשר רצו לעסוק בחקלאות כאיכרים, החלטה שלא הייתה לרוחם של כל וותיקי היישוב.

סיפורה של ההתיישבות בעמק יזרעאל[]

במסגרת "מסע המושבות" - מסע אישי חברתי לאומי בעקבות מסעו של הרב קוק - שנערך בימים ד' וה' באדר תשע"ה

סיפורה_של_ההתיישבות_בעמק_יזרעאל_מפי_אליעזר_גולדפינגר_ממושב_מרחביה

סיפורה של ההתיישבות בעמק יזרעאל מפי אליעזר גולדפינגר ממושב מרחביה

בית הכנסת[]

בית הכנסת הוקם בשנת 1942


ציורי סמלי שבטי ישראל לפי ברכות יעקב בבית הכנסת במושב מרחביה

Full picture.png

אליו הגיעו ברגל ביום כיפורים תושבי תל-עדשים (8 ק"מ ברגל)

גלריית תמונות[]

Advertisement