Family Wiki
Advertisement

גנרל אלנבי נכנס לירושלים - 1917

פרופ' שלמה אהרונסון פתח בסדרת הרצאות על המלחמה הגדולה בגלי צה"ל החל מיום 31 באוקטובר 2011. הסדרה משודרת כל יום שני בשעה 20:30 וכן ניתנת להאזנה ולהורדה להאזנה בבית או ברכב באתר גלי צה"ל


הסדרה הזאת תתחיל בירייה אחת, שממנה נתגלגלה מלחמת עולם. מלחמה ששינתה את פני העולם לבלי הכר, ואשר תוצאותיה קיימות בגלגולים שונים עד היום. ממלכות בנות אלף שנים נעלמו, סדרי תבל שנחשבו לקבועים ולמוצקים התמוטטו, אמונות ודעות שנחשבו לעיקרים שאין לשנותם הושלכו לפח האשפה של ההיסטוריה. מבין קפליה עלו רעיונות שנחשבו למוזרים, חסרי סיכוי. נחלתם של הוגי דעות שנתבדו מכבר, ואישים שנחשבו לראשי כנופיות חסרי עתיד". כלכלה עולמית פתוחה, מעין גלובליזציה – שהיתה קיימת לפני אותה מלחמה - נעלמה. האמונה בקידמה, בשיפור המתמיד בחיי אדם, בחינוך, בזכויות הפרט ובדמוקרטיה הפרלמנטארית - בתוכן המובן מאליו של ההיסטוריה הפכה ליאוש או לבלבול חושים או למבוכה או לכולם יחדיו בעיני המונים שעולמותיהם קרסו או נשתנו בשל אותה ירייה אחת – ירייה שאיש לא ראה בה את תחילת הסוף של העולם של אתמול.


רשימת ההרצאות[]

כאן אפשר לשמוע את ההרצאות

 1. העולם של אתמול - שינתה את פניו של העולם והתוצאות מורגשות עד היום: ממלכות נעלמו, אמונות הושלכו לפח וסדרי תבל מוצקים נהרסו ועלו רעיונות אשר נחשבו עד אז ללא מקובלים.
 2. "אדולף הקטן" - בשנת 1910 בעת הכתרת ג'ורג ה-5 - הפעם האחרונה של כינוס מנהיגי העולם - מתחת לחברה זו פעלו כוחות מורדניים ונעזרו במדעי החברה החדשים ואז הוצג ילדותו של אדולף היטלר - התחלה בדקה 1.32
 3. הכנות למלחמה - מצבה של צרפת בטרם המלחמה; התוכנית הגרמנית:ראשית - צרפת ואחר-כך רוסיה. חשיבות המילואים בגרמניה;
 4. הנוקשות הגרמנית
 5. אוגוסט 1914
 6. החזית המערבית
 7. גליפולי, ורדן והסום
 8. החזית במזרח התיכון
 9. המלחמה באוויר ובים
 10. המלחמה באיטליה ותהפוכות ברוסיה
 11. המתקפה האחרונה
 12. מהפכת נובמבר 1918 והשיבה הביתה
 13. סדרים חדשים
Advertisement