תפילה_שיעור_5

תפילה שיעור 5

תפילה 5. המצוות לפני התפילה

נתחיל מהאמור במסכת יומא על רבי חנינא בן דוסה

Cquote2.svg ...ולא יהיו עמך ישראל צריכין לפרנס זה מזה ולא תכנס לפניך תפלת עוברי דרכים.

רבי חנינא בן דוסא הוה קא אזיל באורחא (הלך בדרך) שדא מטרא (ירד עליו גשם - היה עני מאד - כל העולם ניזון ממנו והוא ניזון מקב חרובים) עליה אמר רבש"ע כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער (ורק הוא יהיה הצער). פסק מיטרא (נפסק הגשם). כי אתא לביתיה (כאשר הגיע הביתה) אמר רבש"ע כל העולם כולו בצער וחנינא בנחת. אתא מיטרא (חזר הגשם).

א"ר יוסף מאי אהניא ליה צלותיה דכהן גדול (מה יכול לעשות כהן גדול עם כל התפילות שלו ? לעומת התפילה של חנינא שבן דוסא)

Cquote1.svg

מהי חשיבות התפילה של הפרט, שכהן גדול צריך לבקש שלא "ישמע" אותו. הפרט תמיד מתפלל על גשם, אבל כאשר הוא רטוב מגשם, זו כבר תפילה אחרת. אם היהודי מתפלל מהעצמות הרטובות שלו, זו תפילה מיוחדת - כמו תפילת רבי יוחנן בן דוסא.

המצוות לפני התפילה[עריכה | עריכת קוד מקור]

להתעטף בטלית קטן (עוד בלילה) וטלית גדול , להניח תפילין ו-

Cquote2.svg לקבל מצוות וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ, אֲנִי ה' Cquote1.svg
– (ויקרא,יט,יח)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.