הרב מוטי אלון הסידור: תפילה 8. פרשת העקדה

בספר בראשית הובאה פרשת עקידת יצחק. רש"י ביאר בתחילת הפרשה

Cquote2.svg (ב) קח נא - אין נא אלא לשון בקשה, אמר לו בבקשה ממך עמוד לי בזה הניסיון, שלא יאמרו הראשונות לא היה בהן ממש:(בראשית, כ"ב,ב') Cquote1.svg

ההבדל בין העקידה לבין הנסיונות הקודמים, אם היה עולה בכבשן האש, הוא מילא אידאל (בסיפור של חנה ושבעה בניה - "אתה עקדת מזבח אחד ואני שבע). העקדה היא מסירות נפש. בסוף התפילה אנו אומרים:" כשם שאברהם כבש רחמיו, כך אתה תכבוש רחמיך.

בסוגיית העקידה נעסוק בנקודות הבאות :

מסירות לקיום אידאל[עריכה | עריכת קוד מקור]

אם יצחק אבינו היה מת, האידאל היה מת, להתבטל לרצון הקב"ה. הכל עולה ל"עולה" - לא נשאר כלום. למסור את אמונתי ולכבוש את הכל. (14:00) ניסה - להגביה מעל הכל. ב"לך-לך" היה נסיון קשה - לא אומר לך אפילו לאן. אפר ישאר מהכל. השיא הוא העקדה. לקח את בנו, יחיד- את כל עתידך - תעלה אותו לקרבן - עולה - לא ישאר ממנו זכר. "וישם בבוקר" - כלומר יישן טוב. למה מוקדם "כי אהבה מקלקלת את השורה". לרוץ בזריזות להקריב את בנו. כל מי בא לאט נעלם. איפוא "הנערים" - מה התפקיד שלהם, הלכו איתו יחדיו חזרה לבאר שבע. (ישמעאל ואליעזר הולכים להקים בית תפילה לכל העמים)

בפרשת משפטים נאמר על-ידי רש"י " לשים דיינים אצל המזבח". ב"משפט" מבררים ב"מזבח" ביטול גמור. אם הדיין הופך להיות "עולה". אם לא תצליחו להבין שכל הכח שלכם בא מהסמיכות למזבח. מקור הכח של הדיין היה בית המקדש. (28:00)

מתוך סיור בעל התניא[עריכה | עריכת קוד מקור]

מתוך סדר תפילות מכל השנה - חלק א - שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812hebrew books

Aceda 1.png
Aceda 2.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.