Family Wiki
 
שורה 1: שורה 1:
[[Video:דן פתיר - יגאל עילם - על ההסכם עם ירדן בשנת 1949|thumb|300px|right|דן פתיר - יגאל עילם - על ההסכם עם ירדן בשנת 1949]] [[|Video:יגאל ידין - ולטר איתן - על הסכמי רודוס - שנות השבעים|thumb|350px|right|יגאל ידין - ולטר איתן - על הסכמי רודוס - שנות השבעים]]
+
[[Video:דן פתיר - יגאל עילם - על ההסכם עם ירדן בשנת 1949|thumb|300px|right|דן פתיר - יגאל עילם - על ההסכם עם ירדן בשנת 1949]] [[Video:יגאל ידין - ולטר איתן - על הסכמי רודוס - שנות השבעים|thumb|350px|right|יגאל ידין - ולטר איתן - על הסכמי רודוס - שנות השבעים]]
 
[[Video:דן פתיר - יגאל עילם על ההסכם עם סוריה בשנת 1949|thumb|300px|right|דן פתיר - יגאל עילם על ההסכם עם סוריה בשנת 1949]] [[קובץ:Independencewarmap.jpg|thumb גבולות מדינת ישראל לאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק - ויקישיתוף]]
 
[[Video:דן פתיר - יגאל עילם על ההסכם עם סוריה בשנת 1949|thumb|300px|right|דן פתיר - יגאל עילם על ההסכם עם סוריה בשנת 1949]] [[קובץ:Independencewarmap.jpg|thumb גבולות מדינת ישראל לאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק - ויקישיתוף]]
   

גרסה אחרונה מ־14:23, 10 בנובמבר 2009

thumb|300px|right|דן פתיר - יגאל עילם - על ההסכם עם ירדן בשנת 1949 thumb|350px|right|יגאל ידין - ולטר איתן - על הסכמי רודוס - שנות השבעים thumb|300px|right|דן פתיר - יגאל עילם על ההסכם עם סוריה בשנת 1949 thumb גבולות מדינת ישראל לאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק - ויקישיתוף

הסכמי_שביתת_הנשק_בתום_מלחמת_העצמאות קישור לויקיפדיה