Family Wiki
Advertisement

תנ"ך, תחילת ספר ישעיה BnF, Heb. 15, f. 251r

הספרייה הלאומית של צרפת (BNF), נקראת כך מאז 1994, והיא המשכה של הספרייה הלאומית של הרפובליקה הצרפתית שנוסדה בימי הביניים על ידי קרל החמישי בשנת 1368.

משימות הספרייה הן לאסוף, לשמר, להעשיר ולהנגיש ת המורשת הלאומית הצרפתית. הספרייה הצרפתית נחשבת לאחת הספריות הגדולות והחשובות בעולם ויש בה 14 מיליון ספרים ומסמכים מודפסים, כתבי יד, הדפסים, תמונות, מפות, מטבעות, מדליות, וכן מסמכי קול, מסמכי וידאו ומולטימדיה. מדי שנה מתווספים לספרייה זו כ-150 פריטים וגם היא, כמו הספרייה הלאומית הישראלית נמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות, ועד כה נסרקו בה למעלה משלושה מיליון פריטים הנגישים ברשת.

שיתוף הפעולה עם הספריה הלאומית[]

אשר בן יחיאל, 1250-1327 מאה טו אשרי, BnF, Heb. 418, f. 198r

בין הפריטים שיעלו כעת לרשת תנ"כים נדירים מפרובנס ופורטוגל והגדה של פסח מן המאה ה-13 שנכתבה בכרתים

​ הספרייה הלאומית של ישראל והספרייה הלאומית של צרפת (BNF) חתמו לאחרונה על הסכם שיתוף פעולה הכולל דיגיטציה והנגשה של כ-1,400 כתבי יד עבריים, חלקם נדירים וחשובים, הנמצאים באוסף הספרייה הצרפתית.

בין כתבי היד שנמצאים בספרייה הלאומית הצרפתית, ושכעת יהיו זמינים גם לחוקרים וגם לקהל הרחב בספרייה הלאומית בישראל ישנם עשרות ספרי תנ"ך עתיקים מאשכנז וצרפת החל מהמאה ה-13 וכן ספרות יהודית העוסקת בפילוסופיה, קבלה ומדעי הטבע. כמה מכתבי היד היהודים המצויים בספרייה הצרפתית עשירים באיורים ומשמשים כמקורות ידע חשובים במיוחד על ידי חוקרי מדעי היהדות ואמנות היהודית. בין הספרים, החיבורים, הפיוטים וכתבי היד הידועים באוספי הספרייה הצרפתית ניתן לציין את: הגדה מאוירת שנכתבה בכרתים בשנת 1583, תנ"ך פרפיניאן שבפרובנס משנת 1299 ותנ"ך ליסבון מן המאה ה-15. ​

אשר בן יחיאל, 1250-1327 מאה טו אשרי, BnF, Heb. 418, f. 198r ​ ​

Advertisement