באתר מפורסמים אתרי הסקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל. פרסומן מוצג בריבועי סקר ששטחם 100 קמ"ר (10X10 ק"מ). רשימת המפות מוצגת להלן לפי השם ומספרה בילקוט הפרסומים , בסדר א-ב. בחלק השמאלי של המסך נראות מפות הסקר על רקע תצ"א. קרוב המסך מאפשר גישה אל האתרים (מסומנים בנקודות צהובות) ובהקלקה עליהן יתקבל תיאורם. עוד מוצגים המבואות לכל מפה ואפשרויות חיפוש.


לדוגמא: מפה 20 - אחיהוד - כוללת הקדמה, רשימת אתרים ומפה

הנה המבוא: ISBN:978-965-406-259-6
מאת: גונר להמן ומרטין פילשטוקר
עורך : עפר שיאון
עריכה לשונית: יובל רוטשילד
פרסום מקוון בשנת: 2012
מוקדש לרפי פרנקל, חוקר וחבר.
 

הקדמה

מפה מס' 20, הכוללת את אזורי הספר של עכו העתיקה, היא החלק האחרון והמשלים של הסקר הארכיאולוגי של מישור עכו. המפה סוגרת סיכום שלם של כל הסקרים שנעשו במישור ים-תיכוני חשוב זה, שאורכו כ-40 ק"מ ורוחבו כ-8–15 ק"מ. מפות הסקר של כל שאר היחידות במישור החוף המדובר כבר פורסמו או נמצאות בתהליך פרסום.

רוב הסקר נערך בשלוש עונות בנות חודש אחד כל אחת, בין אפריל 1993 למאי 1995. הסקר מומן בידי המכון הפרוטסטנטי הגרמני לארכיאולוגיה בירושלים, שבאותו הזמן שימשתי בו סגן המנהל, ונערך על-ידי מרטין פּיילשטוקרמטעם רשות העתיקות, ועל-ידי.

הקישור לאתר רשות העתיקות

Secer eretz israel.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.