Family Wiki
Advertisement

העיטור האדריכלי של הר הבית מימי הבית השני

חזית משוחזרת של הסטיו המלכותי

שער הספר

העיטור האדריכלי של הר הבית מימי הבית השני - סיור בגן הארכאולוגי דוידסון והרצאה, 'עמיתים לטיולים' ועיר דוד האירוע יתקיים בע"ה ביום חמישי, ה' אלול תשע"ח (16.8.18), בשעות 17:30-22:00 הסיור וההרצאה יתנו ע"י הארכיאולוגית דר' אורית פלג-ברקת:

מרצה באוני' העברית בחוג לארכאולוגיה במדור הקלאסי. מומחית לאמנות ואדריכלות של התקופה ההלניסטית והרומית, מפעלי הבנייה של המלך הורדוס והארכאולוגיה של ירושלים מימי הבית השני ועד התקופה הביזנטית. מנהלת חפירות בחורבת מדרס וכן (יחד עם ד"ר גדעון הדס) את החפירות בנאת עין גדי. אחראית (יחד עם דר' יותם טפר) על פרסום חפירות חורבת עלק ברמת הנדיב.

האירוע הוא לכבוד צאת ספרה של דר' אורית פלג-ברקת - HERODIAN ARCHITECTURAL DECORATION AND KING HEROD'S ROYAL PORTICO

הספר הוא למעשה פרסום ראשון של פריטי העיטור האדריכלי מימי בית שני שהתגלו בחפירות שערך בנימין מזר למרגלות הכותל הדרומי ודרומו של הכותל המערבי בעשור שאחרי מלחמת ששת הימים. בחפירה התגלו כמה מאות פריטי אבן מעוטרים באיכות מעולה שמקורם בסטיו המלכותי ובמבנים אחרים שנבנו בשלהי ימי הבית השני בדרום הר הבית וסביבותיו. בספר ארבעה פרקים: הפרק הראשון סוקר את התפתחות העיטור האדריכלי הקלאסי בארץ-ישראל מראשית הופעתו בתקופה התלמית ועד לחורבן הבית בשנת 70. הפרק השני הוא דיון וניתוח של פריטי העיטור שנתגלו בחפירה. הפרק השלישי עוסק בתרומת הפריטים לשחזור מבנה הסטיו המלכותי המתואר בספר קדמוניות היהודים של יוסף בן מתתיהו והפרק הרביעי עוסק בתרומת הפריטים לפתרון שאלת תיארוך הכפות המעוטרות במעבר השער הכפול. בסוף הספר קטלוג של הפריטים. הספר יצא בהוצאת קדם של המכון לארכיאולוגיה והוא מבוסס על עבודת הדוקטורט ר' אורית פלג-ברקת שאושרה בהנחייתם של פרופ' גדעון פרסטר ופרופ' רינה טלגם. כאן המקום להודות לדר' אילת מזר שעומדת בראש פרויקט פרסום חפירות בנימין מזר.

הסיור וההרצאה יתקיימו בגן הארכאולוגי דוידסון,

Advertisement