Family Wiki
Advertisement

הצומח והחי במשנת הרמב"ם הוא ספרו של מאת עמר זהר פרופ' חבר במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה באוניברסיטת בר-אילן, בהוצאת מכון התורה והארץ, תשע"ה.

דברי ההוצאה לאור[]

כאשר המדע תורם את חלקו להבנת התורה, מתוך ענווה ומתוך רצון כנה לעזור ולהבין, זוכים אנו ליצירות פאר שמועילות רבות ותורמות לעוסקים בדברים ולציבור הרחב לאוצר גדול ולכלים חשובים ללימודו. ד"ר זהר עמר, מאוניברסיטת בר אילן זוכה להוציא ספרים רבים העוסקים בתורה ובמדע, בקישור ביניהם, ומשתמש בידע רחב ובהשקעה רבה לתרום לעולם התורה ספרים רבים וחשובים שפותחים צהר מיוחד לעולם התורה, צהר שלא כל בר בי רב יכולים להגיע אליו. הספר החדש שיצא בהוצאת מכון התורה והארץ, "הצומח והחי במשנתו של הרמב"ם" מהווה נדבך חדש וחשוב לשילוב המיוחד הזה. מאוניברסיטת בר אילן, דרך רבני המכון, הרב יהודה עמיחי, הרב פרידמן, הרב אפשטיין, הרב לוינגר והרב דוד אייגנר שיתפו פעולה, השקיעו והיוו את הכלי לאותו המחקר המקיף של המחבר, ויחד כאנשי תורה ואנשי מחקר הוציאו כלי הדור (מהדורה מפוארת ומרשימה) עם תוכן עשיר המבטא בקיאות ועמקות הן במקורותיו של הרמב"ם והן במקורות השונים העוזרים לתת לנו תמונה שלמה עד כמה שהדבר אפשרי. בדברי המבוא מתאר המחבר את הקושי שעמד בפניו, את השפה הערבית שבה בחר הרמב"ם לכתוב את פירוש המשנה, פירוש שנכתב בלשון העממית באותו המקום ונועד לעזור לפשוטי העם להבין את המשנה באופן הבהיר והפשוט, ויחד עם זאת זכה להיות אבן יסוד להבנת עולם התורה כולו. מי בר בי רב שלא מכיר את ספריו של הרמב"ם, שמהווים בסיס לכל למידה תורנית?! הן בפירוש המשנה, הן במשנה תורה והן בשאר ספריו. אך מחסומים שונים נתקלים הלומדים, ואחד מהם זכינו לשער שנפתח לפנינו, מחסום שינויי התקופות ומעבר השנים.

תוכן העניינים[]

פתח דבר מאת המחבר[]

םתח דבר 1.jpg
פתח דבר 5.jpg
פתח דבר 222.jpg

ערכים להמחשה[]

אשחר

אטדים לפי זהר עמר 1.jpg

צלף קוצני

צלף לפי משנת הרמבם.jpg
Advertisement