Family Wiki
Advertisement

שער הקיבוץ

הקיבוץ, במה בין-תחומית לחקר החברה הקיבוציתאנגלית: The Kibutz) היה כתב עת מדעי אשר החל לצאת לאור על ידי "הרשות להשכלה וחקר" של ברית התנועה הקיבוצית, משנת 1973. סייע בהוצאתו לאור הוועד הפועל של ההסתדרות הכללית.
רוב הגליונות כללו גם חלק באנגלית. מדורי "הקיבוץ" כללו בדרך כלל: הקדמה, מאמרים, תאורים של מחקר שוטף, מדורי עזר, ובהם תיעוד וסקירות ספרים.

עורכו הראשי היה שמעון שור. במערכת "הקיבוץ" השתתפו נציגים של התנועות הקיבוציות השונות: שמעון שור ומנחם רוזנר ייצגו את הקיבוץ הארצי השומר הצעיר; אברהם פולובין את הקיבוץ הדתי; דן טונה את הקיבוץ המאוחד; יצחק בן-דוד את איחוד הקבוצות והקיבוצים.

ב"הקיבוץ" השתתפו חוקרים: היסטוריונים וסוציולוגים ויוצרים, שפרסמו חיבורים בבמות אקדמיות וספרותיות; בהם: משה צ'יזיק, הנרי ניר, יוסף לניר, שמואל נח אייזנשטדט, אמיר הלמן, אלכסנדר אבנת, ברוך בן-אברם וראובן שפירא.

Advertisement