Picture 384.jpg

הקרב על ירושלים במלחמת העולם הראשונה / העמותה לחקר מלחמת העולם הראשונה

מבוא:כיבוש ירושלים בידי הבריטים בראשות אלנבי במלחמת העולם הראשונה היה אחד האירועים המכוננים בתולדותיה. בעקבותיה הקיץ הקץ על 1,300 שנות שלטון מוסלמי, והעיר הדלה והזנוחה על שירותיה הירודים ואוכלוסייתה ידועת הסבל, הפכו לעיר מתקדמת ופתוחה לחידושי העולם המודרני. החוברת המובאת בזאת עוסקת בתולדות ששחרורה של ירושלים במגוון נושאים הזורים אור על אירוע מכונן זה, לא אחת מהיבטים מוכרים פחות.

תוכן העניינים

יגאל שפי / ירושלים במלחמת העולם הראשונה

יוסי צ'רני / כיבוש ירושלים במלחמת העולם הראשונה והמדיניות הבריטית

דב גביש / ללא אויב וללא קרב : כניעת ירושלים, 9-11 בדצמבר 1917

עזרא פימנטל / "חיילים הם אנשים של מעט מילים – ויליאם מלדרום מפקד נערץ ואדם רב פעלים

ערן דולב / הסיוע הרפואי בדרך החתחתים לירושלים

צבי שילוני / השירות הרפואי ובתי-החולים בירושלים בתקופת המלחמה

דן בראל / טרגדיה ירושלמית : מגפת הכולרה בעיר בשנת 1916

ריקה יצחקי-הראל / אנשי הצללים : פעילות המשטרה הצבאית, קורפוס הפרובוסט האנזקי

רחל סילקי / בסימן 'מנורה' – הגדודים העבריים וירושלים

עזרא פימנטל / אגודת הפרשים הקלים האוסטרלים

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.