Family Wiki
Advertisement

הרב אביחי רביצקי הוא תושב איתמר והרב הראשי לצה"ל.

מדבריו[]

אנשיל פפר הביא מדבריו בישיבת קרני שומרון בעיתום הארץ מיום 15 בנובמבר 2009 הרב הצבאי הראשי, אביחי רונצקי ניסה להכחיש דבריו על דיני מלחמה

"לאחר שציטט את דברי הרמב"ם לאותו אחד שלא נלחם בכל ליבו וכל נפשו ומצטט מספר ירמיהו על מי שלא נלחם כמו שצריך ש'ארור עושה מלאכת ה' רמייה וארור מונע חרבו מדם'. לאחר מכן, הוסיף רונצקי את הפרשנות שלו לדברי הרמב"ם. "יש זמנים כאלה שאנחנו שיושבים בבית המדרש, עוסקים בעניינים של קודש, אמורים לדעת את זה שישנם זמנים כאלו, עת מלחמה ועת שלום, שנמצאים בעת מלחמה, אז מי שלא נלחם בכל ליבו ובכל נפשו יש עליו קללת ארור אם הוא מונע חרבו מדם, כשהוא חס על אויב במקום שלא צריך לחוס על האויב".

רונצקי הזכיר בהקשר הזה את האופן בו נלחם צה"ל במבצע עופרת יצוקה. אחד החידושים הגדולים באותו מבצע היה התנהלות של מלחמה, לא כמו באיזשהו מבצע או מעצר וזאת בשונה ממבצעים אחרים שהתנהלו בגזרות אחרות וגם בעזה. אנו זוכרים את תחילתה של המלחמה, עם התקפה גדולה של 80 מטוסים שהפציצו שם מקומות כאלו ואחרים ואחר כך ירי של תותחים ומרגמות וטנקים וכן הלאה כמו במלחמה... כל אחד נלחם בכל ליבו בכל נפשו, זה כולל גם אומץ לב כמובן, אך גם לחימה עם כל האמצעים שיש לך להילחם כדי באמת להכריע את המערכה".

Advertisement