Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו על-ידי דניאל ונטורה בויקיפדיה העברית

הרב אליהו בירנבוים (Eliahu Birnbaum) היה הרב הראשי של יהדות אורוגואי . מאז שנת 1998 הוא משמש כראש מכון שטראוס עמיאל להכשרת רבנים לקהילות יהודיות בתפוצות, וכרב עמותת שבי ישראל העוסקת בחיפוש אחר צאצאי עם ישראל בעולם וטיפוחם.

הוא פעיל בהליכי הגיור ובאופן שוטף עוקב אחרי תהליך קליטתם בארץ של בני מנשה. כתב וערך ספרים בנושאי יהדות, אמונה, הלכה ופילוסופיה. בשנת 2007 ביקר בקהילות יהודיות, שנותרו כמעט ללא יהודים, כמו ביהדות זימבבואה, יהדות ארמניה ויהדות הודו ועמד על צרכי הדת שלהם.

זכה בפרס בתחום העיתונות המודפסת של המרכז העולמי של בני ברית לשנת 2008, יחד עם תמר איש שלום וישראל רוזנר. הם נבחרו לחתני הפרס לעיתונות אלקטרונית, אשר יוענק במאי 2008 בירושלים. הפרס ניתן לרב בירנבוים עבור סדרה של 13 כתבות שהופיעו במדורו האישי יהודי עולמי, במוסף שבת של העיתון מקור ראשון. ועדת הפרס הביעה דעתה כי "המדור פותח צוהר על קהילות יהודיות נידחות ופחות מוכרות ברחבי העולם". ‏‏[1]


סדרת "יהודי עולמי"[]

הרב אליהו בירנבוים פירסם במשך תקופה ארוכה סדרת כתבות על קהילות בגולה. הסדרה יצאה לאור בתור ספר ומופיג גם באתר זה.

תולדות חייו[]

אליהו בירנבוים נולד באורוגוואי ועלה לישראל בשנת 1972. למד בישיבת הר עציון והוסמך לרבנות בשנת 1982. למד מחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים וקבל תואר דוקטור בפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת בר-אילן.

בין השנים 1985 ל-1990 עבד בהסתדרות הציונית העולמית במגוון תפקידים: מרצה לנוער באמריקה המרכזית בנושא ציונות ויהדות, יועץ לענייני אמריקה הלטינית, ואחראי על הפרסומים בספרדית במחלקה לתרבות וחינוך יהודי.

יצא לשליחות לאורגואי וכיהן כרבה הראשי בין השנים 1992-1997.

היום הוא מכהן כראש מכון עמיאל - אור תורה סטון, להכשרת רבנים ומנהיגים רוחניים לעבודה בקהילות בתפוצות. הוא יוצא באופן שוטף לביקורים ביהדות התפוצות. את רשמיו הוא מפרסם אחת לשבועיים בשבועון "מקור ראשון".

הוא עוסק בגיור ובין השאר מלווה את קהילת בני מנשה. לדבריו, קליטתם בני מנשה שעלו מהודו עד עתה, כאלף מהם בכל שנה, הייתה " 100% של הצלחה".

הוא מכהן כדיין בבית הדין לגיור של הרבנות הראשית לישראל וכן כרב של מכון מרים, אולפן לגיור לדוברי ספרדית, של אגודת עמישב.

ביקור בתפוצות[]

הרב אליהו בירנבוים, ראש תוכנית "עמיאל" השולחת רבנים לקהילות יהודיות ברחבי העולם, מבקר בעיקר בקהילות בהן מספר היהודים אינו רב. החל משנת 2006 הוא ביקר בקהילות הבאות:

פעילות בקרב האנוסים[]

הוא שותף פעיל לפעולות הגיור המתבצעות באמצעות עמותת עמישב, שהיא עמותה העוסקת בקירוב הצאצאים המשוערים של עם ישראל לעמו ולארצו. בין השאר, הרב מהווה מקור להתעניינות של שכבות מבוססות בספרד ובפורטוגל. התחושה שלהם כי יש להם שורשים יהודיים יוצרת עניין בנושאים יהודיים. הדיווח העדכני של האגודה הוא שמדובר בקבוצות של אנשים במדריד, בבלמונטה ובברצלונה.[2]

הרב בירנבוים מבחין בין שני סוגי אנוסים:

 • בודדים ששמרו במשך 500 שנה על רצף משפחתי ביולוגי ומנהגים בסתר במקומות מרוכזים כמו בכפר בלמונטה בפורטוגל. בבלמונטה שמרו המשפחות על יהדותן בסתר, תוך שהם מקפידים להנשא בתוך המשפחות, לא לאכול חזיר ואף להכין מצות בפסח במרתפים.
 • אחרים, אשר גילו רק בתקופות האחרונות שיש להם שורשים יהודיים במשפחה. אלו נוהגים היום כנוצרים לכל דבר. אך כאמור מגלים עניין בנושאים יהודיים בכלל ובמדינת ישראל בפרט.

מינוי לרבה של טורינו[]

המקור

Rav Eliyhau Birnbaum è il nuovo rabbino capo di Torino. La notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri, quando la Consulta rabbinica, ai sensi dell’art.30 comma 1 dello Statuto, ha espresso parere favorevole sulla nomina. La decisione era già stata assunta dal Consiglio della Comunità torinese lunedì scorso, ma si attendeva, come da prassi, il parere della Consulta. Rav Birnbaum assumerà pro tempore il ruolo di rabbino capo, a partire da domani, 1 luglio, e fino a data da definirsi. “Sono contento che la questione della nomina di rav Birnbaum” spiega il presidente della Comunità di Torino Tullio Levi “si sia conclusa abbastanza velocemente perché il protrarsi di questa situazione (la mancanza di un rabbino capo) non poteva che danneggiare la nostra Comunità. Auspico – continua Levi – rapporti di serena e proficua collaborazione tra il rav Somekh, che ha deciso di rimanere a Torino, e rav Birnbaum. Sono sicuro che lo stesso Birnbaum saprà farsi interprete delle esigenze della Comunità, agendo per il bene di tutti, quindi anche di coloro che in passato hanno avuto delle difficoltà con rav Somekh”. Direttore dal 1998 del Machon Amiel, importante istituzione israeliana che forma rabbini per le comunità della Diaspora e dayan del Beth Din del rabbinato centrale di Israele, rav Birnbaum ha visitato, verso metà giugno, la Comunità di Torino per poter avere un quadro complessivo della complicata e delicata situazione torinese. La Comunità, infatti, vive un momento di forte tensione interna, aggravata dalla sofferta decisione dell’attuale Consiglio di revocare rav Alberto Somekh dall’incarico di rabbino capo. Dopo il respingimento da parte del Collegio arbitrale del ricorso presentato da rav Somekh (decisione notificata alle parti l'11 Maggio 2010), il Consiglio della Comunità ha deciso di avviare delle “consultazioni ad ampio raggio”, come è riportato nel verbale della riunione del 13 maggio, per trovare una soluzione all’intera questione. Da qui la decisione di rivolgersi a rav Birnbaum. “In considerazione della complessità della situazione, - si legge nella lettera inviata alla Consulta rabbinica per richiedere il parere sulla nomina - della necessità urgente di ricomporre la Comunità, di dare un equilibrato assetto all’ufficio rabbinico, di non lasciare vacanti le funzioni di rabbino capo ma di non procedere a scelte definitive affrettate, si è deciso di affrontare in maniera più ampia la situazione contattando un rabbino e dayan di chiara fama e di riconosciuto prestigio in Israele e nel mondo ebraico internazionale, oltre che di grande esperienza nell’ambito delle Comunità della golà e ci si è dunque rivolti a rav Eliyhau Birnbaum”. Una volta a Torino, Birnbaum ha avuto modo di esaminare in prima persona le dinamiche e le strutture comunitarie, incontrando, oltre al Consiglio e altri esponenti della Comunità, rav Somekh. L’impressione particolarmente positiva lasciata dal direttore del Machon Amiel, nonché docente al Merkas Rapaport dell’università di Bar Ilan, durante la sua visita ha spinto il Consiglio a muoversi nella direzione di nominare proprio Birnbaum, seppur temporaneamente, come nuovo rabbino capo di Torino. La decisione, però, non è stata condivisa da tutti. Durante la riunione del 28 giugno, il consigliere all’opposizione Emanuel Segre Amar ha manifestato le sue perplessità sulla conoscenza di rav Birnbaum in merito alle peculiarità dell’ebraismo italiano. Segre Amar, inoltre, ha espresso dubbi sulla possibilità del rav di conciliare i suoi molteplici impegni internazionali con le funzioni quotidiane di rabbino capo. D’accordo con queste riflessioni, i consiglieri Bianca Bassi e Beppe Segre, i quali hanno richiesto al Consiglio di presentare un progetto complessivo sulla situazione, sottolineando la volontà di portare avanti una strategia condivisa. Le perplessità dei consiglieri di opposizione sono emerse anche al momento del voto sulla nomina: si sono infatti espressi in senso contrario, sostenendo che il voto negativo non riflette un giudizio personale su rav Birnbaum, ma nasce dalla non condivisione del metodo con cui la maggioranza ha portato avanti il provvedimento. In ogni caso si apre un nuovo capitolo per la Comunità ebraica torinese. Una volta assunto l’incarico, Rav Birnbaum definirà il ruolo e le mansioni di rav Somekh e di un rav che quanto prima dovrebbe affiancarlo; visiterà ogni mese la Comunità, avendo garantito inoltre la sua presenza in caso di necessità. Una soluzione per risolvere questa situazione transitoria quanto difficile. “Il nostro impegno” spiega il presidente Levi “ come Comunità e come Consiglio, non mi stancherò mai di ripeterlo, è di avvicinare all’ebraismo e alla Comunità stessa coloro che si sono allontanati. Dall’altra parte questo è proprio l’approccio portato avanti, nella sua lunga esperienza, da rav Birnbaum

הערות על המינוי[]

(תרגום אוטומטי) המועצה: הרשעה בגין דוחות כוזבים על הרב בירנבוים Sul notiziario online Kolot dell'1 Luglio 2010 è comparso un articolo a firma di Emanuel Segre Amar con affermazioni non corrette, che si configurano quali calunnie e diffamazioni nei confronti del nuovo rabbino capo della Comunità di Torino rav Eliahu Birnbaum e del Consiglio, coinvolgendo anche Comunità e Consulta Rabbinica. הידיעון המקוון קולות 1 יולי 2010 הופיע מאמר חתום על ידי עמנואל סגרה עמאר עם הצהרות שגויות, המהווים כ דיבה והשמצה נגד הרב הראשי החדש של קהילת טורינו הרב אליהו בירנבוים ו המועצה, גם מעורבים תראו הרבני והקהילה. Il fatto è reso ancora più grave dal titolo e dal sottotitolo dell'articolo che ne enfatizzano ulteriormente il contenuto. העובדה היא מחריפה את הכותרת ואת כותרת המשנה של המאמר יהיה עוד יותר להדגיש את התוכן. Il Consiglio, nella riunione del 6 luglio, ha espresso ferma condanna per quanto accaduto, la cui responsabilità ricade in primo luogo sull'autore dell'articolo che, in quanto ebreo sarebbe tenuto a conoscere la gravità insita nella leshon ha rà, in quanto Consigliere della Comunità sarebbe tenuto a comportamenti corretti nei confronti delle Istituzioni in cui attualmente opera, ma anche sull'editore di una testata ebraica che diffonde notizie calunniose e diffamanti. המועצה בישיבתו של ה -6 ביולי, הביע גינוי חזק על מה שקרה, שאת האחריות הוא המחבר הראשון של המאמר, כמו יהודי יהיה חייב לדעת את חומרת הגלום לשון יש רא כיועץ הקהילה תידרש לתקן התנהגות למוסדות בו פועלת כיום, אלא גם המו"ל של טקסט עברית כי מפיצה החדשות הוצאת דיבה ו לשון הרע. Il Consiglio ha espresso inoltre la propria solidarietà nei confronti di ravBirnbaum, la cui universalmente riconosciuta autorevolezza non è certo scalfita da strumentali e bassi tentativi di ostacolarne il magistero, le funzioni e le attività che si accinge a svolgere presso la nostra comunità. המועצה גם הביעה הזדהות עם ravBirnbaum, סמכות מוכרת אוניברסלית שאינה מוכתמת על ידי אינסטרומנטלי נמוך ומנסה לעכב את ההוראה, משימות ופעילויות מתכוננים לשחק בקהילה שלנו. Il Consiglio aveva atteso alcuni giorni, fiducioso che l'autore el'editore, da più parti sollecitati, rettificassero e si scusassero. המועצה חיכה כמה ימים, סמוך ובטוח כי המו"ל המחבר, עידוד מספר מפלגות, נכון מתנצל. Poiché ciò non era avvenuto, il Consiglio, nella stessa riunione, con voti unanimi, ha incaricato il Presidente di richiedere al Direttore di Kolot la pubblicazione di un comunicato dal contenuto analogo al presente. מאז זה לא קרה, המועצה, באותה פגישה, בהצבעה פה אחד, הורה הנשיא לשאול את המנהל של קולות פרסום הצהרה מהתוכן דומה לזה. Neppure tale richiesta è stata accolta e venerdì scorso il Direttore di Kolot si è limitato a scrivere: “Smentita: I rabbini Scialom Bahbout e Gianfranco Di Segni smentiscono che rav Birnbaum abbia mai affermato di essere d'accordo a celebrare una cena di natale in comunità, così come riportato da Kolòt il 1/7/2010. גם בקשה זו ניתנה ביום שישי שעבר ומנהל קולות רק לכתוב: "הכחשה: הרבנים שלום Bahbout ו ג 'אנפרנקו די סגני להכחיש הרב בירנבוים מעולם לא טען שהוא מסכים לחגוג את ערב חג המולד בקהילה כפי שדווח על ידי 2010/01/07 קולות. Qui il testo completo”. הנה הטקסט המלא. Nessun cenno alla ferma presa di posizione di rav Laras, nessun cenno alle richieste del Consiglio, nessuna pubblica rettifica da parte di Emanuel Segre Amar. אין אזכור של העמדה חזקה של הרב Laras, אין כל אזכור של בקשות של המועצה, לא תיקון הציבור על ידי עמנואל סגרה עמאר. Il Consiglio ritiene opportuno informare adeguatamente gli iscritti alla Comunità e le istituzioni dell'ebraismo italiano e si riserva di assumere eventuali provvedimenti, dopo averne parlato con il rabbino capo. המועצה רואה המתאים שצריך ליידע את המנויים של מוסדות קהילה של היהדות שומרת איטלקית הזכות לנקוט כל פעולה, לאחר דיבר עם הרב הראשי.

Per il Consiglio עבור המועצה Il Presidente Tullio Levi נשיא טוליו לוי

Per completezza di informazione, riteniamo illuminante riportare per intero i seguenti documenti: לקבלת מידע מלא, אנו מאמינים תאורה מלאה להביא את המסמכים הבאים: Presa di posizione del Presidente Emerito dell'Assemblea Rabbinica Italiana Rav Giuseppe Laras, anche a nome della Consulta Rabbinica (all.1); המיקום של האיטלקי הרבני האסיפה נשיא אמריטוס הרב ג 'וזפה Laras, גם מטעם הרבנות תראו (all.1); Considerazioni del Direttore del Collegio Rabbinico Italiano Rav Gian Franco Di Segni (all.2); שיקולים של מנהל המכללה הרבני הרב האיטלקי ג 'אן פרנקו די סגני (all.2); Nota redatta da Rav Scialom Bahbout che chiarisce inequivocabilmente i termini della questione sollevata da Emanuel Segre Amar nel suo articolo. הערה נכתב על ידי הרב שלום Bahbout ברור באופן חד משמעי כי תנאי השאלה שהועלתה על ידי עמנואל סגרה עמר במאמרו. (all.3). (All.3).

      • ******

Allegato 1 נספח 1

Milano 01/07/2010 – 19 tammuz 5770 מילאנו 2010/01/07 - 19 תמוז 5770

Carissimi Colleghi, עמיתים יקרים, ho letto ieri, riversata sulla newsletter “Kolot” di D. קראתי אתמול, מזגה את העלון, "קולות" על ידי ד Piazza, la lettera su Rav Birnbaum di E. ריבוע, את המכתב של הרב בירנבוים א Segre Amar, entrato da poco, a suo dire, nel Consiglio della Comunità di Torino. סגרה עמאר, נכנס בדיוק, הוא אמר, מועצת הקהילה של טורינו. La cosa secondo me è molto grave per almeno quattro motivi: מה שאני חושב הוא רציני מאוד עבור לפחות ארבע סיבות: -1) quell'accenno al “cenone natalizio” è evidentemente un'estrapolazione, incompleta e decontestualizzata, di un discorso più generale di cui non vengono riportati i riferimenti puntuali necessari per comprenderne senso e scopi; -1) זה רמז בחגיגת חג המולד "הוא בבירור אקסטרפולציה, שלם מהקשרם, דיון כללי יותר, אשר מציגה את נקודת התייחסות הכרחי להבנת משמעות ומטרה; -2) la diffusione ampia volutamente data di tale scritto da parte di David Piazza si evidenzia de facto come diffusione di “lashòn ha-rà”. -2) הפצה רחבה של תאריך זה נכתב בכוונה תחילה על ידי דוד כיכר מסומנת בתור לחלוקה דה פקטו של "ra-ha לשון הרע". Si consideri inoltre, a questo riguardo, che la diffusione di questa lettera inevitabilmente appare come un “siluro” nei confronti di un Rav, capace e rispettato, in un momento davvero molto delicato sia per l'ebraismo torinese che per lo steso Rav Birnbaum; חשוב גם בהקשר זה, כי הפצתו של המכתב הזה בהכרח מופיע בתור "טורפדו" ב הרב, מסוגל ומכובד, תקופה רגישה מאוד ליהדות הן בטורינו על התפשטות הרב בירנבאום; -3) aggrava il contenuto dello scritto il fatto che sia presentato da un titolo e da un “cappello” che suonano in senso volutamente irridente e scandalistico: “La cena di Natale in Comunità” (titolo) e “Il nuovo Rabbino Capo di Torino e le sue affermazioni paradossali” (sottotitolo); -3) מחמירה את התוכן של הכתיבה כי היא הוגשה עם כותרת וכובע "" במובן זה צליל מכוון לועג הצהובון: "ערב חג המולד בקהילה" (כותרת) ו "החדש הרב הראשי של טורינו ואת הדוחות פרדוקסלי שלה "(כותרת משנה); -4) da ultimo, sia la lettera che la diffusione mediatica della stessa sembrano, conseguentemente, anche sollevare dubbi sulla lucidità e competenza dei membri della Consulta Rabbinica (rabbini A. Arbib, L. Caro, G. Laras) che hanno approvato la nomina a Rabbino Capo di Torino dello stesso Rav Birnbaum, nonchè sulla loro doverosa e preventiva preoccupazione di informarsi sulla coscienziosità, competenza e preparazione dello stesso Rabbino. -4) לאחרונה, גם את המכתב ואת הסיקור התקשורתי של זה נראה, אפוא, גם מעלים ספקות לגבי הבהירות ואת המומחיות של חברי ראה הרבני (הרבנים א 'ארביב, ל' קארו, ג 'Laras) אשר אישרה את מינויו הרב הראשי של טורינו באותו הרב בירנבאום, כמו גם את חובתם ואת הרצון ללמוד על מצפוניות מניעה, סמכות והכנת כי הרב. Trovo tutto ciò altamente malinconico. אני מוצא את זה מאוד עצוב. Cordialità e Shabbat Shalom, ידידות ושלום שבת Rav Prof. G. הרב פרופ 'ג' Laras Laras

      • ******

Allegato 2 נספח 2

Roma 02/07/10 – 20 tammuz 5770 02/07/10 רומא - 20 תמוז 5770

Grazie Rav Laras per la sua lettera, che ha detto quello che andava detto. הרב תודה Laras עבור המכתב שלך, אמרת את מה שנאמר. Per parte mia, ieri sera avevo mandato il seguente messaggio a Riccardo Pacifici che aveva chiesto una “smentita” dello scritto E. מצדי, אתמול בלילה שלחתי את ההודעה הבאה ריקרדו פצ 'יפיצ' שביקשו הכחשה "" התסריט א Segre Amar. סגרה עמאר. Dato che io avevo sentito Rav Birnbaum con le mie orecchie, ero in grado di farlo. מאז ששמעתי הרב בירנבאום עם אוזני, הייתי מסוגל לעשות זאת. Volete “una smentita secca”? רוצה "הכחשת יבש? Allora eccola qua: io c'ero al congresso dei rabbini di Gerusalemme (e non mi sembra che Emanuele Segre Amar ci fosse né che ci fosse David Piazza che ha avallato, amplificato ed enfatizzato le sue parole). אז הנה היא: אני הייתי שם, בכנס רבנים בירושלים (ואני לא חושב שיש עמנואלה סגרה עמאר, וגם כי לא היה דוד של ריבוע, אשר אישר, הרחיב והדגיש את דבריו). L'affermazione di Segre Amar secondo cui Rav Birnbaum voleva “festeggiare in Comunità la cena di natale nell'intento di avvicinare gli ebrei lontani” non corrisponde né al pensiero di Rav Birnbaum né a quello che lui ha detto al congresso. הטענה כי סגרה עמאר הרב בירנבוים רצה "לחגוג את הקהילה לסעודת חג המולד, במטרה להביא את היהודים משם" הוא לא המחשבה של הרב בירנבוים ולא מה שהוא אמר בכנס. Io sono amico da lungo tempo di Rav Somekh, che ha tutta la mia stima e solidarietà umana in questa vicenda. Se però stare dalla parte di Rav Somekh significa parlare male di altri stimatissimi e preparati rabbini, allora mi tiro indietro. אני חבר ותיק של הרב סומך, אשר כל הכבוד שלי סולידריות אנושית בעניין זה. לעומת זאת, אם להיות בצד של הרב סומך היא לדבר סרה הרבנים המכובדים ואת ההכנות האחרות, אז יריתי בחזרה. Shabbat shalom, שבת שלום, Rav Gianfranco Di Segni הרב די סגני, Gianfranco

      • ******

Allegato 3 נספח 3

Roma 03/07/10 – 21 tammuz 5770 03/07/10 רומא - 21 תמוז 5770

Poiché conosco da anni rav Eliahu Birnbaum, le affermazioni contenute nella lettera inviata dal sig. לאחר ידועה במשך שנים הרב אליהו בירנבוים, את הטענות הכלולות במכתב ממר Emanuel Segre Amar mi avevano molto meravigliato, tanto da ritenere che fossero dovute, nella migliore delle ipotesi, a un fraintendimento da parte sua. עמנואל סגרה עמאר הופתעתי מאוד, כמו להאמין שהם נבעו, במקרה הטוב, באי הבנה מצדו. Non perché Rav Eliahu Birnbaum abbia bisogno delle mie difese, ma solo per evitare che i lettori di kolot possano trarre errate conclusioni, ho fatto ciò che bisognerebbe fare ogni volta che viene chiesta la pubblicazione di affermazioni “sospette”: ho semplicemente chiamato l'interessato. הרב אליהו בירנבוים לא כי אני צריך ההגנה שלי, אבל רק כך הקוראים יכולים להסיק מסקנות שגויות קולות, עשיתי מה שצריך לעשות בכל פעם ביקש הפרסום של ההאשמות "חשודים": אני רק בשם אדם מודאג . La redazione dovrebbe verificare le notizie prima di diffonderle in quanto potrebbero diffamare una persona attribuendole affermazioni così gravi: ricordo che, oltre che del sig. העורכים צריכים לבדוק את החדשות לפני פרסום אותו ככל שיכלו להשמיץ אדם נותן האשמות חמורות כגון: אני זוכר את זה, וחוץ מזה מר Emanuel Segre Amar che ha scritto l'articolo, la responsabilità è anche della redazione, עמנואל סגרה עמר, שכתב את המאמר, גם את האחריות של כתיבה Per quanto concerne le dichiarazioni di Rav Eliahu Birnbaum questa è la verità dei fatti: באשר לדוחות של הרב אליהו בירנבוים זוהי האמת של העובדות: Rav Eliahu Birnbaum ha partecipato a un congresso rabbinico nel corso del quale non ha dato alcuna lezione, ma ha funzionato da Chairman di una delle riunioni in cui è stata presentata la teshuvà (responso allegato e pubblicato su Marè Habazak vol. 5 pag. 123). הרב אליהו בירנבוים בכינוס רבני שבו לא נתן כל הלקחים, אבל פעלה כיו"ר ישיבה בה הוגשה תשובה (בתגובה המצורפת פורסמה על כרך Habazak הים. P. 5. 123) . In quell'occasione non ha espresso la sua opinione, ma ha solo raccontato un caso simile accaduto in Francia e al quale rav Sitruk, rabbino capo di Francia, sulla cui ortodossia non credo ci sia da dubitare, aveva dato la sua approvazione. בהזדמנות שלא להביע את דעתו, אך סיפר רק מקרה דומה שקרה בצרפת שאליה הרב סיטרוק, הרב הראשי של צרפת, שעל האורתודוקסיה אני לא חושב שצריכה להיות ספק, נתנה את אישורה. Il caso verificatosi a Parigi, si riferisce a una festa organizzata il 24 dicembre, al solo scopo di divertirsi e non per motivi religiosi, per giovani che sarebbero comunque andati a feste organizzate da non ebrei. המקרה התרחש בפריס, מתייחסת למסיבה שנערכה דצמבר 24, פשוט כדי שיהיה כיף ולא מטעמים דתיים, לצעירים שהיו עדיין יצאו למסיבות מאורגן על ידי מי שאינם יהודים. La domanda che si poneva era se consentire ai giovani di andare a una festa cui avrebbero partecipato non ebrei e avrebbero mangiato cibi proibiti oppure se sarebbe stata preferibile (e quindi permessa), oppure se era preferibile una mesibbà organizzata nei locali della comunità a cui avrebbero partecipato solo ebrei. השאלה התעוררה אם לאפשר לצעירים לצאת למסיבה שבה השתתפו שאינם יהודים היו אוכלים מאכלים אסורים או אם היה עדיף (מותר), או שמא היה זה mesibbà עדיף מאורגנים בקהילות מקומיות אשר יהיה השתתפו רק יהודים. Rav Birnbaum ha semplicemente riportato questo caso, ma non ha espresso la sua approvazione in merito. הרב בירנבוים דיווח רק במקרה הזה, אבל לא נתן עליה את אישורה. Il sig. מר Emanuel Segre Amar non mi pare abbia partecipato all'incontro di rabbini cui aveva partecipato Rav Birnbaum e non può aver ascoltato le sue parole. עמנואל סגרה עמאר לא נראה לי בפגישה נכחו בו השתתפו הרבנים הרב בירנבוים ולא ייתכן שמעת את דבריו. Quindi avrebbe dovuto essere più attento nel riportare le sue idee. אז צריך להיות זהיר יותר בדיווח רעיונותיו. Nel seguito il testo della teshuvà e in particolare la nota n. להלן הטקסט של התשובה, ובמיוחד הערת שוליים 4 che la conclude che mi sembra illuminante. 4 כי טוען כי נראה ומאיר. Con questo non intendo esprimere la mia opinione, ma solo riportare le cose per quel che sono. זה לא להביע את דעתי, אלא רק להביא את הדברים כפי שהם. Penso che ogni situazione vada giudicata per se stessa e non esistono situazioni identiche: ciò che può essere permesso a Parigi oa Kfar Haroè non è detto che debba essere permesso a Torino oa Roma. אני חושב כל המצב צריך להישפט על ידי עצמו ואין מצבים זהים: מה יכול להיות מותר בפריז או כפר הארו אמר כי לא צריך להיות מותר טורינו או רומא. Ma questa è proprio la funzione del rabbino locale così come il Responso mette in evidenza proprio nella sua parte finale. אבל זהו בדיוק תפקידו של הרב המקומי, כמו גם תגובת מדגיש בסוף שלו. Con l'auspicio che vehaemet vehashalom ehavu che ognuno di noi ami la verità e la pace. בתקווה ehavu vehashalom vehaemet שכולנו אוהבים האמת והשלום. Rav Scialom Bahbout הרב שלום Bahbout

Traduzione del Responso תרגום של תגובה בבקשה: חלק ה/ע”ו, מהאתר: בבקשה: חלק ה / ע"ו, מהאתר: http://www.eretzhemdah.org/ebooks.asp?lang=he&pageid=3&top=1&cat=2 http://www.eretzhemdah.org/ebooks.asp?lang=he&pageid=3&top=1&cat=2 Bemarè habazak (vol. 5, pag. 123) Bemarè habazak (כרך 5, עמ '. 123) Berlino Germania ברלין, גרמניה Marheshvan 5762 Marheshvan 5762 Sheelà numero 76: Mesibbà per la fine dell'anno civile nel salone delle feste della Comunità שילה מספר 76: סוף Mesibbà של השנה הקלנדרית באולם הנשפים של הקהילה Domanda. יישומים. Mi è stato chiesto da un organizzatore privato di eventi se poteva ricevere il salone delle feste per festeggiare (la fine dell'anno civile) cosa che fatta fino ad oggi in sale non ebraiche. התבקשתי על ידי המארגן פרטי האירועים אם הוא יכול לקבל את החדר למסיבה כדי לחגוג (סוף השנה הקלנדרית) שגרם מעודכן הלא יהודי. 1) in linea di principio è proibito festeggiare questa notte (ultimo dell'anno) - anche se non c'è nessun segnale cristiano? 1) באופן עקרוני אסור לחגוג הערב (בשנה שעברה) - אף על פי שאין האות נוצרי? 2) E' un problema se questa festa viene fatta nei locali della Comunità ebraica? 2) זה בעיה אם החג הזה נעשה על הנחות היסוד של הקהילה היהודית? 3) può avere influenza sulla decisione halakhica, se il motivo per cui attraverso ciò (organizzando la festa nella comunità) le persone mangeranno cibo kasher? 3) עשוי להשפיע על ההחלטה ההלכתית אם הסיבה דרך זו (מארגן הפסטיבל בקהילה) אנשים לאכול אוכל כשר? Risposta תשובה 1)E' proibito festeggiare l'ultima notte dell'anno 1) אסור E "כדי לחגוג את הלילה האחרון של השנה 2)Il fatto che la festa venga tenuta nei locali della Comunità, la rende anche più problematica. 2) כי המפלגה שתתקיים הקהילה המקומית, שמקשה עוד יותר בעייתי. 3)Il fatto che le persone mangeranno cibo kasher non ha influenza per permettere la mesibà 3) העובדה שאנשים אוכלים אוכל כשר, אין לו השפעה לאפשר mesibà E nonostante ciò, se il rabbino locale ritiene che esiste una necessità particolare per fare la mesibà nei locali della Comunità – come parte della sua azione per salvare ebrei lontani e per combattere l'assimilazione - purché non ci sia nessun segno di idolatria nella messibà, ha su chi appoggiarsi (nota n. 4) ובכל זאת, אם הרב המקומי סבור כי יש צורך מיוחד לעשות mesibà בקהילה המקומית - במסגרת המאמצים להציל את היהודים משם להילחם בהתבוללות - אם אין כל סימן של עבודה זרה messibà, יש להסתמך על מי (הערת שוליים 4) Nota 4 . הערה 4. questa è l'opinione di rav Nahun Rabinovitz e ci è stato anche comunicato che rav Zvì Neria ha permesso di fare una messibà del genere in una Yeshivà del Benè Akiva in kfar Haroè per gli studenti del programma Naalè (Giovani che salgono in Israele senza genitori) dall'Unione Sovietica affinché non andassero nelle feste organizzate nei kibbuzim vicini. זוהי דעתו של הרב רבינוביץ Nahun והיינו הודיע גם כי הרב צבי נריה מותר לעשות כזה messibà של ישיבת בני עקיבא בכפר התוכנית הארו סטודנט Naal (יאנג עולה בישראל ללא ההורים ) מברית המועצות לא ללכת בחגיגות מאורגנות השכנים kibbuzim.


הערות שוליים[]

Advertisement