Family Wiki
Advertisement

הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל (י"ג בסיוון ה'תר"ם (1880) - כ"ד באלול ה'תשי"ג (1953). הרב הראשי הספרדי (הראשון לציון) הראשון של מדינת ישראל, היה אחד הרבנים הספרדים הבולטים במחצית הראשונה של המאה העשרים.

ה"פתיח" לערך בויקיפדיה העברית


ראו גם:אדם, לאום, אנושות – ההתייחסות הראויה של עם ישראל לאומות העולם

תולדות הרב[]

נולד בירושלים לרב יוסף רפאל עוזיאל, שהיה נשיא בית הדין הרבני של הקהילה הספרדית. בשנת 1911 היה לרב הקהילה הספרדית ביפו ועסק בהרמת מעמדם של היהודים המזרחיים. בגלל פעילותו הציבורית הוגלה ע"י הממשל התורכי בזמן מלחמת העולם הראשונה אבל הורשה לחזור לפני הגעתו של הצבא הבריטי.

בשנים 1921-1923 כיהן כרב ראשי של סלוניקי, לאחר שהרב יעקב מאיר עלה לארץ. בסלוניקי פעל לפיתוח התנועה הציונית ביוון, חיזק את הפצת השפה העברית ועודד לימוד תורה.

בשנת 1923 חזר לארץ והיה לרבה הראשי של תל-אביב. בשנת 1939 נבחר לרב ראשי לישראל, משרה בה שרת עד מותו בשנת 1953.

כאשר נבחר להיות הרב הספרדי הראשי ב-1939 נבחר גם לועד הלאומי. השתתף בפגישות שבמסגרתן נוסדה הסוכנות היהודית לישראל. במהלך המנדט הבריטי נקרא לייצג את הקהילה היהודית באו"ם, והופיע כאחד העדים הראשים בפני ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית ב-1946, שמסקנותיה סללו את הדרך להחלטת האו"ם על מדינה יהודית.

עזר להקים שתי ישיבות: "מחזיקי תורה" ו"שער ציון". כתב על נושאי הלכה, קהילה ולאום כמו גם על פילוסופיה יהודית. בין כתביו "משפטי עוזיאל".

יומיים לפני מותו הכתיב את צוואתו האחרונה:

... בתפקידי שמתי לנגד עיני ונר לרגלי תעודות אלה, להרביץ התורה ומצוותיה, ארץ ישראל וקדושתה. אהבה מוחלטת לכל איש ואישה מישראל בגופו ונשמתו, דבורו ומעשיו, מחשבתו והגיוני ליבו, צעדיו ועלילותיו, בבית וברחוב, בכפר ובעיר, להביא שלום לכל בית ישראל ומשפחתו בכנסת ישראל כולה שדרותיה ומפלגותיה ובין ישראל לאביהם שבשמים... שמרו מכל משמר את שלום העם ושלום המדינה - האמת והשלום אהבו.

המקור:אנציקלופדיה יהודית לדעת

Advertisement