Family Wiki
Advertisement

הכתרת הרב שלום בוחבוט[]

הרב-שלום-בחבוט w650h331q80.jpg

על בימת בית הכנסת

"בעבר, יהדות נתנה את עולם כללי אתיקה באמצעות עשרת הדיברות, ללמד את עולם המושגים הבסיסיים כמו אלה של צדק ואהבה לאחרים ולזר, עקרונות יהודים שאינו מיושמים באופן מלא בחברה של היום. אנחנו חיים בעידן שבו אין לאדם נקודות התייחסות יציבה. אם יש אלמנט שמאפיין את ההיסטוריה וזהות יהודית היא המודעות ליודעות מאיפה באו ויודעים איפה אנחנו רוצים וצריכים ללכת. אמונה בעתיד למרות הכל. " דברים אלו נאמרו על ידי הרב הראשי של ונציה Scialom Bahbout בטכס החנוכה שסימן, בדרך רשמית, בתחילת הקדנציה שלו בעיר לגונה.

מהערכים הגדולים ירש את המסורת של תפקידו של הרב בחברה בת זמננו, מהזיכרון של הדמויות שהפכו את הערכים יהודים ונציה ואיטליה להישמר בתוך ומערכות יחסים חיצוניות לקהילה: דיבור, זה של הרב, ש נרגש ועבר ritrovatosi הקהל הגדול בבית הכנסת ספרדית. להתערב גם נשיא איגוד הקהילות היהודיות של איטלקי רנצו Gattegna, הנשיא האיטלקי רבני הרב יוסף Momigliano, נשיא הקהילה היהודית של ונציה פאולו Gnignati, המושל דומניקו Cuttaia, נציב המיוחד ויטוריו Zappalorto והמנכ"ל איחוד האורתודוקסי של הרב מנחם GnAck. ללוות את הטקס, שנערך על ידי עיתונאי ונציב האיחוד האירופי פול נבארו דינה, השירים המבוצעים על ידי זמר הטנור קלאודיו די סגני במוזיקה של המלחין הוונציאני בנדטו מרצ'לו ש, בשנת 1720, המיוצרת על דוגמא ראשונה של דיאלוג בין-דתי באמנות על ידי החדרת במנגינות יצירותיו מסורת יהודית, שמזמור יווני-אורתודוקסי ולועזי.

עם נשיא הקהילות היהודיות באיטליה

באולם, בין השאר, בנוסף לרב הראשי של טורינו, אריאל די פורטו (נכנס לתפקידו רק לפני כמה ימים), נשיא הביאנלה פיר פאולו Baretta, נשיא האקדמיה לאמנויות יפה Luigino רוסי, הרקטור של אוניברסיטת IUAV Amerigo Restucci, הנציב אנג'לו Sanna, מפקד המשטרה אנריקו Sulpizzi. נשיא המועצה האזורית Clodovaldo Ruffino, חברי פרלמנט של המפלגה הדמוקרטית פליס קאסון ודליית מורר, פקידו של הפטריארך המאור Deppieri, נציגי Coreis בראשות עבד אל-אחד Zanolo, כומר Waldensian קתרין Griffante . אגודת הידידות Ricordando אירחה עם Bahbout הרב במשך כמעט 60 שנות הנשיא UCEI Gattegna הדגיש כי יחסים עם שכנתנו הרב לא פעם לזלזל בהיבט האנושי ו" נוטה לחדור עמוק לתוך הפסיכולוגיה של בני שיחו ", ואילו ב נגד אלה שמגלים דעות שונות "הוכח להם את היכולת וסבלנות לעבוד בטווח הארוך ובסופו של הדבר להיות מסוגל לגרום לאחרים להשתקפויות עמוקות וגם תיקונים אידיאולוגיים ותרבותיים." מה ידועים כמו יהודים משם, סוף סוף, "תמיד היה לי נכונות רב להקדיש זמן ומאמץ כדי גישש התקרבות." להיות מוזכר גם את העבודה שנעשתה על ידי הרב בדרום איטליה, שבו, על פי התיאום שלו, קבוצות של יהודים שרדו 500 שנים של רדיפות והזנחה חוזרים בהדרגה לאור.הנשיא כל כך UCEI הביע תקווה כי הרב Bahbout, עולה בקנה אחד עם המשרד הקשה של רב הראשי בוונציה, "יכול להמשיך באותה התחייבות".

בבית הכנסת עם הרבנים האורחים

בהשראת דמותם של שלושה האבות אברהם, יצחק ויעקב השתקפות של Momigliano הרב. "מבין שלושה אבות - הוא אמר - זה שנזכר ביותר את החוויה של חיים יהודים מחוץ לארץ ישראל הוא השלישי, יעקב, שבילה כמה שנים במסופוטמיה ומסיים את חייו במצרים. הסביבה, הוא חייב לדעת את ההיבטים השליליים, העוינות, ההטעיות, הצורך להגיש הסכמים מכובדים יותר; אבל ההיבט המשמעותי ביותר הוא דאגתה להקים משפחה, שלמרות הקשיים שעולים מן החוץ ובמתחים ומחלוקות המתרחשים בתוך עצמו, נשאר מאוחד סביב ערכי הליבה שאפיינו את האבותו שנועד להיות בסיס לזהות יהודית. "ללכת בדרכו של יעקב "signfifica לכן לפתח עבודת בימוי הרבה בתוך: בתוך הקהילה, בתוך משפחות, להקים ולחזק את בית ישראל כעטלף יהודי, הבית היהודי, ובהרחבה, את הקהילה היהודית, במטרה לפתח בתוך רגשות משפחה והקהילה, הרגשות, החוויות שיוצרות זהות יהודית הרמונית ומאוזן, שיתרונות שניתן לנקוט בחוץ ".

"משימתו של הרב היא להיות אדון בצורה כזו לא רק כדי להחיל את ההלכה עם תודעה ומודיעין, ניהול לא להיות פייסנית אלא לקבל שזה השלטון שהאבולוציה של המערכת בדורו, בעוד המשימה של הקהילה היא ליצור את תנאי הכרחי ולאחר מכן הסביבה, כי הורים יכולים לפעול בדרך זו נאורה. זה - הסביר Gnignati - הוא ההתחייבות שהקהילה מניחה Bahbout הרב ". נוקט בעמדה זו, הדגיש Gnignati, במקום מביא איתו את האחריות, לא רק לטיפוח ליהודים הוונציאניים, "להיות המשך דיאלוג עם החברה שבה, משוך על שני מאות שערי הגטו היהודים לחיות והם מרכיב פעיל ".

בסימן של GnAck הרב התערבות ידידות ארוכה: "הרב Bahbout - המילים שלו - לא רק תלמיד חכם, מלומד של דברים יהודים, אלא גם אדם בקיא בתרבות ובמדע בכלל ועם תואר ב פיסיקה. שמו הוא שלום, שם שבולט ביכולתה להביא שלום בין אנשים. קולה משקף את המתיקות של אופי. בביקוריו התכופים בבית שלנו נתן לנו ההשראה בשירת זמירות שבתון השולחן ".

האדם Smulevich twitterasmulevichmoked

(23 נובמבר 2014)

- ראה עוד ב:http://moked.it/blog/2014/11/23/venezia-sinagoga-gremita-per-linsediamento-del-rav-bahbout/#sthash.rwZcdP9y.dpuf

המקור[]

Qui Venezia – Insediato il rav Scialom Bahbout ishot-236“In passato l’ebraismo ha consegnato al mondo le regole dell’etica attraverso i dieci comandamenti, insegnando al mondo concetti fondamentali come quelli della giustizia e dell’amore per il prossimo e per lo straniero, principi ebraici che non vengono applicati appieno nella società odierna. Viviamo in un’epoca in cui l’uomo è privo di punti riferimento stabili. Se c’è un elemento che caratterizza la storia e l’identità ebraica è la consapevolezza di sapere da dove veniamo e sapere dove vogliamo e dobbiamo andare. Una fiducia nel futuro nonostante tutto”. Lo ha affermato il rabbino capo di Venezia Scialom Bahbout in occasione della cerimonia di insediamento che ha segnato, in modo ufficiale, l’inizio del suo mandato nella città lagunare. Dai grandi valori ereditati della Tradizione al ruolo del rabbino nella società contemporanea, dalla memoria dei personaggi che hanno fatto grande Venezia e l’Italia ebraica ai valori da custodire all’interno e nei rapporti esterni alla Comunità: un discorso, quello del rav, che ha emozionato e commosso il folto pubblico ritrovatosi nella sinagoga spagnola. Ad intervenire anche il presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane Renzo Gattegna, il presidente dell’Assemblea Rabbinica Italiana rav Giuseppe Momigliano, il presidente della Comunità ebraica di Venezia Paolo Gnignati, il prefetto Domenico Cuttaia, il commissario straordinario Vittorio Zappalorto e il direttore generale della Orthodox Union rav Menachem Genack. Ad accompagnare la cerimonia, condotta dal giornalista e assessore comunitario Paolo Navarro Dina, i brani eseguiti dal tenore Claudio Di Segni sulle musiche del compositore veneziano Benedetto Marcello che, nel 1720, produsse un primo esempio di dialogo interreligioso nell’arte introducendo nelle sue opere melodie della tradizione ebraica, di quella greco-ortodossa e del canto gregoriano. In sala, tra gli altri, oltre al rabbino capo di Torino Ariel Di Porto (insediatosi appena pochi giorni fa), il presidente della Biennale Pier Paolo Baretta, il presidente dell’Accademia di Belle Arti Luigino Rossi, il rettore dell’Università Iuav Amerigo Restucci, il questore Angelo Sanna, il comandante dei carabinieri Enrico Sulpizzi. il presidente del Consiglio regionale Clodovaldo Ruffino, i parlamentari del Partito Democratico Felice Casson e Delia Murer, il cancelliere del patriarca Mauro Deppieri, i rappresentanti del Coreis guidati da Abd al-Ahad Zanolo, la pastora valdese Caterina Griffante. ishot-238Ricordando l’amicizia intrattenuta con rav Bahbout da quasi 60 anni il presidente UCEI Gattegna ha sottolineato come nelle relazioni con il prossimo il rav non sottovaluti mai l’aspetto umano e “tenda a penetrare in profondità nella psicologia dei suoi interlocutori” mentre nei confronti di chi manifesta opinioni diverse “ha dimostrato di avere la capacità e la pazienza di lavorare nei tempi lunghi e alla fine di riuscire a indurre l’altro a profonde riflessioni e anche revisioni ideologiche e culturali”. Nei confronti dei cosiddetti ebrei lontani, infine, “ha sempre avuto una grande disponibilità a dedicare tempo e lavoro per tentare un riavvicinamento”. Ad essere citata anche l’attività svolta dal rav nel Meridione d’Italia dove, sotto il suo coordinamento, nuclei ebraici sopravvissuti a 500 anni di persecuzione e oblio stanno tornando progressivamente alla luce. Il presidente UCEI ha così espresso la speranza che rav Bahbout, compatibilmente con il non facile ministero di rabbino capo a Venezia, “possa proseguire in quell’impegno”. Ispirata alla figura dei tre patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe la riflessione del rav Momigliano. “Dei tre patriarchi – ha detto – quello che maggiormente richiama l’esperienza della vita ebraica lontano dalla terra d’Israele è il terzo, Yaakov, che trascorre parecchi anni in Mesopotamia e conclude la sua esistenza in Egitto. Dell’ambiente circostante egli deve conoscerne gli aspetti negativi, l’ostilità, gli inganni, la necessità di sottomettersi ad accordi più dignitosi; l’aspetto però più significativo è la sua preoccupazione di formare una famiglia che, pur nelle difficoltà che sorgono dall’esterno, nonché nelle tensioni e nelle divisioni che si manifestano al suo stesso interno, rimane unita attorno ai valori fondamentali che hanno caratterizzato i patriarchi e che erano destinati a diventare un fondamento dell’identità ebraica”. Seguire la via di Yaakov “signfifica pertanto sviluppare un’opera rivolta molto all’interno: all’interno della Comunità, all’interno delle famiglie, costituire e rafforzare Bet Israel come bat yehudì, la casa ebraica, e per estensione la comunità ebraica, con l’intento di sviluppare all’interno della famiglia e della comunità sentimenti, emozioni, esperienze che formino un’identità ebraica armonica ed equilibrata i cui positivi effetti possano essere portati all’esterno”. ishot-237“Compito del rabbino è quello di essere maestro in modo tale non solo da applicare la Halakhah con coscienza e intelligenza, riuscendo non ad essere conciliante ma a far accettare quella che è la regola che l’evoluzione del sistema nella sua generazione, mentre compito della Comunità è quello di creare il presupposto e quindi l’ambiente perché il Maestro possa operare in questo modo illuminato. Questo – ha spiegato Gnignati – è l’impegno che la Comunità assume verso rav Bahbout”. L’assunzione di questa carica, ha evidenziato Gnignati, porta invece con sé la responsabilità, oltre che di essere maestro per gli ebrei veneziani, “di essere continuatore di un dialogo con la società in cui, abbattute da oltre due secoli le porte del Ghetto, gli ebrei vivono e sono componente attiva”.

Nel segno di una lunga amicizia l’intervento del rav Genack: “Rav Bahbout – le sue parole – non è solo un Talmid Chacham, un erudito di cose ebraiche, ma anche un uomo versato nella cultura generale e nelle scienze e con una laurea in fisica. Il suo nome è Shalom, un nome che lo distingue per la sua abilità di portare la pace tra le persone. La sua voce riflette la dolcezza del carattere. Nelle sue frequenti visite a casa nostra ci ha ispirato con il canto delle zemirot alla tavola sabbatica”.

Adam Smulevich twitter @asmulevichmoked

(23 novembre 2014)

- See more at: http://moked.it/blog/2014/11/23/venezia-sinagoga-gremita-per-linsediamento-del-rav-bahbout/#sthash.rwZcdP9y.dpuf

ממוקד[]

כתבה דומה

NEWS Venice Greets Its New Chief Rabbi bahboutBy Adam Smulevich

“In the past, Judaism has given the world the rules of ethics through the Ten Commandments, teaching basic concepts such as justice and love for others and for the stranger. In spite of that Jewish principles are not fully applied in society today. We live in an age in which man has no points of reference. If there is an element that characterizes Jewish history and identity, it is awareness of knowing where we come from and where we want and need to go”.

This message was sent by the new Chief Rabbi of Venice Scialom Bahbout during the inauguration ceremony that marked, in an official way, the beginning of his work in the Community.

Rav Scialom Bahbout was born in Tripoli (Libya) and moved to Italy in 1954. He received his semikha (Rabbinical degree) from the Italian Rabbinical College and his degree in Physics from the University La Sapienza of Rome: among his teachers, Bahbout had brilliant figures such as rav Elia Artom and rav Elio Toaff. Between 1968 and 1971 he was the Chief Rabbi of Bologna, and between 2010 and 2014 he held the same position in Naples contributing to the development of many projects about rediscovering Jewish roots and Jewish memories in Southern Italy.

Bahbout’s position in Bologna was highlighted by the president of the Union of Italian Jewish Communities Renzo Gattegna: “The research and the dialogue with the descendants of the Marranos, the conversos, the victims of the atrocities of the Spanish Inquisition, has such a moral value, as well as ethical and religious one, that I openly express the hope that rav Bahbout will continue in that commitment along with his work as chief rabbi of the Community of Venice.”

On the Tevah, among others, were also rav Giuseppe Momigliano, president of the Italian Rabbinical Council; Paolo Gnignati, president of the Jewish Community of Venice; rav Menachem Genack, general director of Orthodox Union; the prefect Domenico Cuttaia, as well as special commissioner Vittorio Zappalorto. During the ceremony, conducted by the journalist and Community board member Paolo Navarro Dina, the tenor Claudio Di Segni sang songs of the music by the Venetian composer Benedetto Marcello who, in 1720, produced the first example of interreligious dialogue in art by introducing in its melodies Jewish tradition, Greek-Orthodox sounds and Gregorian chant.


- See more at: http://moked.it/international/2014/11/29/news-venice-greets-its-new-chief-rabbi/#sthash.HiwOoZwo.dpuf

Advertisement