הרובע היהודי בתש"ח המצור ובמערכה מאת: עמיחי ליפשיץ - בית ספר שדה כפר עציון

עמיחי_ליפשיץ_-_סיור_באתרי_הקרבות_של_הרובע_היהודי

עמיחי ליפשיץ - סיור באתרי הקרבות של הרובע היהודי

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.