Family Wiki
Advertisement
המפה נטענת...
המפה נטענת...

מבט מקרוב

מבט מעל

מהרי השמורה מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

הר מרפק-הר שולחן מרהיב ביופיו נוצר תודות לשכבת הצור הקשה שמגנה על הקירטון הרך שתחתיה. עמוד ענן המדריך השיתופי לידיעת הארץ

גובה ההר 610 מעל פני הים. ההר נכלל בשמורת מצוק הצינים, בחלק המזרחי של מכתש רמון. מראש ההר נשקף מבט למרחבי הנגב המרכזי בכלל ולמכתש רמון בפרט.

עשיר התופעות גאולוגיות: אבני צור, בולבוסים, מאובנים ועוד.

להלן מכתש רמון - תמונות דצמבר 2015 - באתר הר מרפק
בקישור לאתר לעיל תמצאו צילומים של אתרים אחרים במכתש רמון.

מפת "עמוד ענן"[]

העיר מצפה רמון - למעלה משמאל
הר מרפק - למטה מימין

העלייה להר[]

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

תצפיות לכל הכיוונים[]

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

תופעות גאולוגיות[]

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

דרגש פרומן הוא שכבה מצוקית היוצרת חגורות של קירות מצוקיים בכל ההרים והגבעות במרחב התחום בכביש 40 במערב, רמת חדב בדרום,נחל מישר במזרח ורכס רמון הסוגר על מכתש רמון בצפון. דרגש פרומן יוצר את המבנה המיוחד של הכובעונים האופייני כ"כ להרים/גבעות במרחב והוא זה היוצר לעיתים את הקשיים בטיפוס לפסגות הללו. סייר מדבר בקהילת אג'נדה


ראו ערך מורחב:בולבוס

בדרום מזרח לשמורה שדה בולבוסים ששטחו מאות דונמים. קרקעיתו קרטון רך ועליו בולבוסי הגיר שקטרם 20-50 ס"מ , בצפיפות של עד 15 בולבוסים למטר רבוע, חלקם מבוקעות. כאשר מנסרים אבן כזו לרוחב, לעיתים נמצא במרכזו מאובן של יצור ימי. אחד ההסברים להייצרותם הוא שסביב "לגרעינים קשים-שילדיים - דגים, צדפות ושבלולים וכ"ו - שהיו בקרקעית הים הצטברו מינרליים, שהיו לכדורי גיר דומים לבולמוסים. הגאולוגיין אינם יודעים לומר עדין בבירור כיצד ומדוע דוקא כאן נוצרו הבולמוסיםמקור: ארץ חמדה עמ' 281.


צבי אילן מביא אגדות מקומיות על מקור האבנים:

Cquote2.svg * פעם עבר במקום אליהו הנביא. היה עייף וצמא. ראה מיקשת-אבטיחים גדולה וישמח לבבו. הוא ניגש על בעל המקשה ובקש אבטיח להרוות את צמאונו. אך האיש רע-לב סירב, ואליהו קלל אותו ומיד הפכו כל האבטיחים לאבנים.
  • האנשים היו רעי לב. פעם בא לעיר עובר אורח נכבד ובקש להתארח. הם לא קבלו אותו בסבר פנים יפות. אללה כעס עליהם, הרעיד את האדמה, הציב הר על מקום העיר, שתושביה נהדגו כולם והפכן לאבנים (אכן חלק מהסלעים נרים כגולגלות).
  • לפי גירסת הקוראן אלה אבנים שרופות ועליהן תו:"הפכנו את עריכם סדום ועמורה הפיכה גמורה והמטרנו עליהם ברציפוץ גופרית ואש עם אבנים שרופות מסומנות (על סלעים אחדים יש סימנים) לפי צו ריבונך
Cquote1.svg
– ארץ חמדה, עמ' 260

מימצאים ארכיאולוגיים[]

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

הצומח[]

מקור הצילומים הוא אלבום התמונות של הצלם זאב רוטקוף, הנמצא באתרו zevrothkoff.com בתוית טיולים

Advertisement