התחיה היהודית בפוליה ובדרום איטליה- ראשי הפרקים להרצאתו של דר' אשר סלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים לקראת סיור קבוצת דנטה אליגיירי מירושלים בפוליה במאי 2013.

המרצה דן בנושא התחיה היהודית בפוליה ובדרום איטליה והציג את הדילמה הבאה:

חדשים – יהודים בעבר
או
יהודים חדשים – נוצרים בעבר

וסקר את הקבוצות הבאות:

  • The Marranos האנוסים -
  • New Christian
  • Crypto Jews
  • New Jews

הציג את הקבוצות הבאות:

  1. Marranos כפי שהתגלו על-ידי Artur Carlos de Barros Basto והמידע על כך פורסם על-ידי

Discover Falesles San Nicardero Informat Baras B asla Emanuel Mandusi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.