Family Wiki
Advertisement

תזכורת ליוצאים מהתחנה המרכזית

התחנה המרכזית בירושלים נמצאת בכניסה לעיר וממנה יוצאים קווי האוטובוסים מהעיר לשאר המקומות בארץ. קווי התחבורה העירוניים עוברים מחוץ לתחנה. התחנה נמצאת במבנה בן 8 קומות. התחנה נמצאת כולה בתוך המבנה הסגור. היא הוקמה בשנת 2001 והחליפה את התחנה שהייתה באותו מקום. בעבר התחנה הייתה במרכז רחוב יפו.

Advertisement