Family Wiki
(יצירת דף עם התוכן "'''מסכת בכורות''' נכללת ב"סדר קדשים". [http://hadafhayomi.co.il/index.php?from_chk=1&mti=1321124223 בעלון השבועי ללומדי ה...")
 
(Adding categories)
שורה 2: שורה 2:
   
 
[http://hadafhayomi.co.il/index.php?from_chk=1&mti=1321124223 בעלון השבועי ללומדי הדץ היומי של מאורות] נאמר כי מסכת זו היא היחידה מבין דיני קדשים, אשר הסוגיות שבה נוגעים לזמננו. בעוד שדיני הקרבנות אינם מעשיים לימינו, הרי מסכת זו דנה בדיני הבכור, אשר חלה מעצה - בכל מקום ובכל זמן - כל יהודי שבהמתו טהורה הבכירה וילדה זכר, וולדה הבכור קדוש הוא ויש לתיתו לכהן.
 
[http://hadafhayomi.co.il/index.php?from_chk=1&mti=1321124223 בעלון השבועי ללומדי הדץ היומי של מאורות] נאמר כי מסכת זו היא היחידה מבין דיני קדשים, אשר הסוגיות שבה נוגעים לזמננו. בעוד שדיני הקרבנות אינם מעשיים לימינו, הרי מסכת זו דנה בדיני הבכור, אשר חלה מעצה - בכל מקום ובכל זמן - כל יהודי שבהמתו טהורה הבכירה וילדה זכר, וולדה הבכור קדוש הוא ויש לתיתו לכהן.
  +
[[קטגוריה:תלמוד בבלי]]

גרסה מ־19:11, 12 בנובמבר 2011

מסכת בכורות נכללת ב"סדר קדשים".

בעלון השבועי ללומדי הדץ היומי של מאורות נאמר כי מסכת זו היא היחידה מבין דיני קדשים, אשר הסוגיות שבה נוגעים לזמננו. בעוד שדיני הקרבנות אינם מעשיים לימינו, הרי מסכת זו דנה בדיני הבכור, אשר חלה מעצה - בכל מקום ובכל זמן - כל יהודי שבהמתו טהורה הבכירה וילדה זכר, וולדה הבכור קדוש הוא ויש לתיתו לכהן.