מסד הנתונים סוקר בסדר אלפביתי, התנחלות אחר התנחלות. בתחילה ישנה התייחסות למקור השם של כל התנחלות ובהמשך לצורת ההתיישבות בה (ישוב עירוני, מועצה מקומית, מושב, קיבוץ וכו'), להשתייכותה הארגונית (חרות, אמנה, תק"ם וכו'), למספר התושבים, החלטות הממשלה הרלוונטיות לכל אחת, הגופים שלהם ניתנה הקרקע, סטטוס המקרקעין שעליהם הוקמה כל התנחלות (אדמות מדינה, אדמות פרטיות - של פלסטינים או יהודים וכו'), סקירה של מאחזים בלתי-חוקיים שנבנו בקרבת ההתנחלות ומידת מימושן של תוכניות בנייה בתוקף. הסעיף הנפיץ ביותר בנוגע לכל התנחלות נקרא "בנייה בהעדר תוכניות מאושרות" ומתחתיו, באותיות אדומות, מפורטים היקפי הבנייה שהתבצעה ללא אישור והמיקום המדויק שלה בהתנחלות.

אורי בלאו, חשיפה: הדו"ח הסודי של מערכת הביטחון על הבנייה הבלתי חוקית בהתנחלויות - הוסר מהאינטרנט - "מאגר נתונים סודי של משרד הביטחון מתעד לראשונה את ממדי הבנייה הבלתי-חוקית בשטחים: יותר מ-30 התנחלויות, בכללן ותיקות ומבוססות כעפרה, אלון מורה ובית אל, השתלטו על קרקעות פרטיות תוך הסגת גבול. ב-75 אחוז מהישובים נעשתה בנייה ללא אישורים. משרד הביטחון מסרב לפרסם את הנתונים. שליחו של אובמה ודאי יתעניין בהם"

מסד הנתונים המלא - הוסר מהאינטרנט

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.