"החוליה" בבור מים גדול מתקופת הבית השני מזרחית לאתר השומרוני הטוב

ה"החוליה" ליד פתח הבור בור מים גדול מתקופת הבית השני מזרחית לאתר השומרוני הטוב

הגמרא בסנהדרין מביאה דו שיח שהתקיים בין חכמי ישראל לבין דוד המלך בנוגע למצב הכלכלי הקשה ששרר בעם, קודם שהתחיל דוד במלחמותיו:

"כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי ישראל אצלו. אמרו לו: אדונינו המלך, עמך ישראל צריכין לפרנסה! אמר להן: לכו והתפרנסו זה מזה. אמרו לו: אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. אמר להם: לכו פשטו ידיכם בגדוד. מיד יועצין באחיתופל, ונמלכין בסנהדרין, ושואלין באורים ותומים" (סנהדרין ט"ז.).

מה פירוש חוליית הבור?[עריכה | עריכת קוד מקור]

הרשב"ש בתשובה (תקפז) מסביר: "ופירוש חולייתו כשתחפור הבור מאותו העפר לא יתמלא הבור" - היינו שדרך הטבע היא שלא ניתן למלא בור ע"י אותה כמות עפר שנכרתה ממנו, שכן לעולם ימעט העפר קצת. על פי זה מסביר הרשב"ש את הגמרא בסנהדרין - חכמי ישראל ענו לדוד שהם זקוקים לסיוע כלכלי מבחוץ, שכן אנו, שיצרנו את החיסרון, לא מצליחים בכוחות עצמנו למלא אותו. הסבר זה מתיישב גם עם הגמרא בברכות - ה"חור" שנוצר בשמיים לא יוכל להיסתם ע"י מה שיצר את החור

המקור: זאב לוין, עלון ישיבת הר עציון דף קשר 1101

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.