ולא על בר אלהין סמיכנא הוא משפט בתפילת "בריך שמיה" הנאמר בעת פתיחת היכל ספר התורה. התפילה כלולה בסידורים כ-500 שנה. הםסוק מעורר תהיה שכן הוזכר בו "בן-אלוקים" שהוא כינוי לצלוב יש"ו.

התפילה במלואה[עריכה | עריכת קוד מקור]

מקורה בזוהר, שם נאמר: "אמר רבי שמעון, כד מפקין (=כשמוציאים) ספר תורה בצבורא למקרא ביה, מתפתחן תרעי שמייא דרחמין (=נפתחים שערי שמים של רחמים), ומעוררין את האהבה לעילא (=למעלה), ואבעי ליה לבר נש למימר הכי (=וצריך אדם לומר כך):

 בְּרִיךְ שְׁמֵהּ דְּמָרֵא עָלְמָא. בְּרִיךְ כִּתְרָךְ וְאַתְרָךְ. יְהֵא רְעוּתָךְ עִם עַמָּךְ יִשְׂרָאֵל לְעָלַם.
 וּפֻרְקַן יְמִינָךְ אַחֲזֵי לְעַמָּךְ בְּבֵית מַקְדְּשָׁךְ. וּלְאַמְטוֹיֵי לָנָא מִטּוּב נְהוֹרָךְ וּלְקַבֵּל צְלוֹתָנָא בְּרַחֲמִין.
 יְהֵא רַעֲוָא קֳדָמָךְ דְּתוֹרִיךְ לָן חַיִּין בְּטִיבוּ (יש גורסים: בְּטִיבוּתָא).
 וְלֶהֱוֵי אֲנָא פְקִידָא בְּגוֹ צַדִּיקַיָּא.
 לְמִרְחַם עָלַי וּלְמִנְטַר יָתִי וְיַת כָּל דִּי לִי וְדִי לְעַמָּךְ יִשְׂרָאֵל. אַנְתְּ הוּא זָן לְכֹלָּא וּמְפַרְנֵס לְכֹלָּא.
 אַנְתְּ הוּא שַׁלִּיט עַל כֹּלָּא. אַנְתְּ הוּא דְשַׁלִּיט עַל מַלְכַיָּא. וּמַלְכוּתָא דִּילָךְ הִיא.
 אֲנָא עַבְדָּא דְקֻדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא דְּסָגִידְנָא קַמֵּהּ וּמִקַּמֵּי דִּיקַר אוֹרַיְתֵהּ. בְּכָל עִדָּן וְעִדָּן,
 לָא עַל אֱנָשׁ רָחִיצְנָא וְלָא עַל בַּר אֱלָהִין סָמִיכְנָא. אֶלָּא בֶּאֱלָהָא דִשְׁמַיָּא.
 דְּהוּא אֱלָהָא קְשׁוֹט וְאוֹרַיְתֵהּ קְשׁוֹט וּנְבִיאוֹהִי קְשׁוֹט. וּמַסְגֵּא לְמֶעְבַּד טַבְוָן וּקְשׁוֹט.
 בֵּהּ אֲנָא רָחִיץ. וְלִשְׁמֵהּ יַקִּירָא קַדִּישָׁא אֲנָא אֵמַר תֻּשְׁבְּחָן.
 יְהֵא רַעֲוָא קֳדָמָךְ דְּתִפְתַּח לִבָּאִי בְּאוֹרַיְתָא.

 (יש מוסיפים: ותֵיהַב לִי בְּנִין דִיכְרִין דְעבְדִין רְעוּתָךְ[1])
 וְתַשְׁלִים מִשְׁאֲלִין דְּלִבָּאי וְלִבָּא דְכָל עַמָּךְ יִשְׂרָאֵל. לְטַב וּלְחַיִּין וְלִשְׁלָם (אמן):

תרגום לעברית:

 ברוך שמו של אדון העולם. ברוך כתרך ומקומך. יהא רצונך עם עמך ישראל לעולם.
 וגאולת ימינך הראה לעמך בבית מקדשך. ולהביא לנו מטוב אורך ולקבל תפילותנו ברחמים.
 יהי רצון מלפניך שתאריך לנו חיים בטוב, ולהיותי מנוי בתוך הצדיקים.
 לרחם עלי ולשמור אותי ואת כל אשר לי ולכל עמך ישראל. אתה הוא זן לכל ומפרנס לכל.
 אתה הוא שליט על הכל. אתה הוא ששולט על המלכים והמלכות שלך היא.
 אני עבד של הקב"ה שסוגד לפניו ולפני יקר תורתו בכל זמן וזמן.
 לא על אדם אני בוטח ולא על בן אלוקים אני סמוך, אלא באלוקי השמים,
 שהוא אלוקי אמת ותורתו אמת ונביאיו אמת, ומרבה לעשות טובות ואמת.
 בו אני בוטח, ולשמו היקר הקדוש אני אומר תשבחות.
 יהי רצון מלפניך שתפתח ליבי בתורה.
 
 ותשלים משאלות ליבי ולבות כל עמך ישראל לטוב ולחיים ולשלום.

המקור:ויקישיבה.

הרב אברהם דוידוביץ[עריכה | עריכת קוד מקור]

בעלון לשבת "מעט מן האור כתב:
ולא על בר אלהין סמיכנא - בשבוע שעבר התייחסנו לתהליך שילובה של תפילת 'בריך שמיה' ב-500 השנים האחרונות בסידורי התפילה. כפי שהבאנו, תהליך השילוב לא עבר בקלות ולא רק משום הסתייגות משילוב תפילות מספר הזוהר, אלא גם בעקבות ביטויים פרובלמטיים בתפילה זו.

למשל הקטע: "לא על אינש רחיצנא ולא על בר אלהין סמיכנא אלא באלהא דשמיא דהוא אלהא קשוט" ובתרגום חופשי: "לא על אדם שמתי מבטחי, ולא על בן אלוהים אני סומך, אלא בא-לוהי השמים שהוא הא-לוהים האמתי".

מאז הגדרתו של יש"ו בנצרות כבנו של א-לוהים במלוא משמעותן של המילים, הסתייגו באופן מוחלט מאִזכור המושג 'בן א-לוהים' בכל הקשר ומובן בליטורגיה היהודית. שהרי הגדרה זו מהווה סתירה מוחלטת ללוז האמונה היהודית, הבאה לידי ביטוי בדיבר הראשון ב'עשרת הדברות'.

האמירה בתפילת 'בריך שמיה': "איני סומך על בן א-לוהים" עוררה הסתייגות רבה וזאת משום שמשתמע ממנה שיש קיום ל'בן הא-לוהים'. לאור זאת רבים מהפרשנים פירשו ש'בן א-לוהים' הוא כינוי למלאכים. ישנם סידורים שבעקבות הסתייגות זו, שינו בתפילה וכתבו: "ולא על מלאכיא עילאי סמיכנא" (סידור 'דרך ישרה', פרנקפורט תס"ג, גרמניה 1701) או "ולא על שום מלאכייא סמיכנא" (סידור 'דרך שיח השדה', ווילמרשדארף תפ"א, גרמניה 1720).

להתנגדות בשימוש בכינוי 'בר אלהין' אנו מוצאים הסתייגות כבר בתלמוד הירושלמי (שבת, סוף פרק ו'): "רבי ברכיה בשם רבי אבא בר כהנא (300 לספירה): עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחיצתן (מיקומם) של צדיקים לפנים (לפני) ממחיצתן של מלאכי השרת... אמר רבי לוי בר חיותא ולא כבר (ולא מהיום) עשה כן בעולם הזה, הדא הוא דכתיב (וזה מה שכתוב): [דניאל ג, כה] ענה נבוכדנצר ואמר הא אנא חזי גוברין ד' שריין מהלכין בגו נורא וחבל לא איתי בהון (הרי אני ראיתי ארבעה גברים שהיו מהלכים בתוך האש וחבלה לא באה בהם)... וריויה די קדמיתא אין כתיב כאן אלא וריויה די רביעאה (והולך בקידמתם לא נכתב אלא הלך הרביעי). הן היו מכבשין לפניו את האור (הם היו דורסים את האש). דמי לבר אלהין (דומה לבן א-לוהים). אמר ראובן באותו שעה ירד מלאך וסטרו לההוא רשיעה (לאותו רשע) על פיו. א"ל תקין מיליך ובר אית ליה (תקן מילותיך, וכי בן יש לו?)".

הסתייגות חריפה יותר מצוטטת בבראשית רבה (כו, ה. 500 לספירה): "ויראו בני הא-להים, רבי שמעון בן יוחאי קרא להון בני דייניא, רבי שמעון בן יוחאי (שלהי ה-100 הראשונה) מקלל לכל מאן דקרא להון בני אלהיא... ולמה קורא אותן בני הא-להים? רבי חנינא ורבי שמעון בן לקיש תרויהון אמרין: שהרבו ימים בלא צער, ובלא יסורין".


הרב יוסף אלנקווה באתר מורשת[עריכה | עריכת קוד מקור]

לגבי הביטוי שהזכרת, הנה ישנם שני פירושים רווחים: יש אומרים כמוך, לאו על בר אלהין סמיכנא – איננו סומכים על "בן האלוהים" וזהו אחד הביטויים הכי יפים ואהובים עלי בתפילה ואני נהנה לומר אותם מאוד, מפני שאנו מלגלגים בזה על עובדי עבודה זרה האלילית – הנצרות שהקימה לה "בן אלוהים" כדאי לספר את הסיפור הזה לכולם בשפה הכי פשוטה.

היתה בחורה שהסתבכה בהריון לפני החתונה ולא זו בלבד שהסתבכה בהריון, ה' ישמרנו ואת כל בנות ישראל, אלא היה זה ממזר ובן הנידה כדברי רבי עקיבא וכדי לטהר את השרץ החליטה המשפחה הנכבדת להפוך אותו לאלוהים. אבל זה היה קצת מסובך כי אף אחד לא היה קונה את הסיפור הזה אז הם התפשרו והפכו אותו לבן אלוהים ואותה בחורה שהסתבכה, הפכה להיות למלאך נשגב שלא מן העולם הזה.

בשמו של אותו "בן אלוהים" פגעו ביהודים, רצחו את היהודים, העלילו עלילות דם, המיתו אנשים במסעות צלב, בגזירות ת"ח ת"ט, בלילות הבדולח בגרמניה, באלג'יר, בפולין בטריפולי ובמקומות רבים בעולם. והיום בשם אותו בן אלוהים יש עוד אנטישמים בעולם ובאו"ם. ואנחנו היהודים מחזיקי תורת האמת בעולם בני האמת האחת שאין שניה לה, עומדים שבגאווה עם ספר התורה, כאשר כתר לראשנו ואומרים לקב"ה (וזהו הפירוש של בריך שמיה):

לכן, כאשר אתה רואה את התפילה היקרה הזו אמור אותה בשמחה, כי יש בה הוד ועוצמה גדולה בטחון בה' וגאווה יהודית, על אשר זכינו להיות בניו של הקב"ה ולאור באור האמת. אמונתנו היקרה לא מביאה אותנו חלילה להתנשאות על האומות אלא אדרבה, אנו מצפים ומיחלים שיכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך הקב"ה תכרע כל ברך וכולם ישתחוו לפניך ולפני יקר תורתך.

אגב, יש פירוש שני האומר ולא על בר אלהין סמיכנא – אינני סומך על אף אחד מלבד על הקב"ה. והמילה בר מתורגמת מלשון חוץ – ברא בארמית כלומר אינני מאמין אלא בך הקב"ה. כך או כך בך אדבק ריבונו של עולם ברוך שמך ברוך כבודך ויקרך. ואתה השואל הנכבד החל נא ללקט בעזרת ה' בין הפירושים בפוסקים ואשיבך דבר בלי נדר בפעם אחרת לגבי אלו שנהגו לומר תפילה זו ובין אלה שלא נהגו היום כבר רוב העדות אומרים תפילה קדושה ויקרה זו אשר יסודה בזוהר הקדוש.

הערות שוליים[עריכה | עריכת קוד מקור]

  1. ישנם שלא נוהגים לומר קטע זה, למרות שבהוא מופיע בזוהר משום שבלעדיו מספר המילים בקטע מועיל לתיקון פגם קרי.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.