(הערך נכתב יל-ידי אדם שאינו חפץ להזהות ואיני יודע עליו דבר - אני משאיר את הערך היות ויש בו חשיבות. עם זאת, נא להזהר בשימוש במידע)
ב"ה גימטריה וקבלה:

מובא בספר התניא בשער היחוד והאמונה פרק א': "לעולם ה' דברך ניצב בשמים" – תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים ומולבשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע חס ושלום וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש, והיו כלא היו כלל....וכן בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפילו ארץ הלזו הגשמית ובחיות דומם ממש....וכן בכל הנבראים שבעולם, השמות שנקראים בהם בלשון הקודש – הן הן אותיות הדיבור, המשתלשלות ממדרגה למדרגה.......ע"י חילופים ותמורות האותיות וגימטריות שהן חשבון האותיות עד שיוכל להתצמצם ולהתלבש ולהתהוות ממנו נברא פרטי. וזה שמו אשר יקראו לו בלשון הקדש, הוא כלי לחיות המצומצם באותיות שם זה, שנשתלשל מעשרה מאמרות שבתורה, שיש בהם כח וחיות לברוא יש מאין, ולהחיותו לעולם, דאורייתא וקודשא-בריך הוא כולא חד" (התורה והקב"ה הכול אחד, וכשם שיש בכחו של הקב"ה לברוא יש מאין, כך יש כח בתורה לברוא יש מאין).

אחד משמות הבורא הוא אמת (מילה המורכבת מהאות הראשונה - א- , האמצעית - מ- והסופית - ת - של אותיות האלף בית במידה ונכלול את האותיות הסופיות מנצפ"ך סה"כ 27 אותיות) בגימטריה קטנה ("אין אפס")

המילה אמת = 9 כיצד? א=1, מ=4, ת=4 סה"כ 1+4+4=9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת למעשה המילה אמת נמצאת בכול הנבראים לדוגמא : עץ =90+70=160 אם נפחית 160 פחות הגימטריה הקטנה של המילה עץ (9+7) 16

נקבל 160-16=144 נחבר את הספרות 1+4+4=9 (אמת).

דוגמא נוספת :שעון =300+70+6+50=426 נפחית את הגימטריה הקטנה של המילה שעון 426- 12=414=9 (אמת). נמצאנו למדים כי הבורא שאחד משמותיו הינו אמת מהווה את כלל הבריאה, וכי השפה העברית הינה שפת קודש. ניתן ללמוד בהרחבה על כוח האותיות בספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו ע"ה וכן בספריו של האדמו"ר הזקן ר' שנאור זלמן זצ"ל זיע"א מייסד חסידות חב"ד אשר חיבר ספרי קבלה וחסידות רבים ובניהם:ספר התניא, תורה אור, ליקוטי תורה ועוד וכן באתר הידברות www.hidabroot.org

מובאת כאן שיטה שהשתמשו בה מספר מועט של מקובלים לפני מאות שנים (אותם מקובלים דאז השתמשו בשיטה זו בנוסף לשיטות אחרות) בכדי לבדוק תיאום בין בני זוג ע"י חישוב מספרי של בני הזוג, כיום אנשי קבלה משתמשים בשיטה לבדיקת תיאום בן בני זוג המצ"ב (ללא שיטות נוספות ולעתים אף מטעים את הפונים אליהם מכוון שישנם מרכבים רבים ולא ניתן לייעץ עפ"י חישוב מספרי בלבד). החישוב מתבצע באמצעות חישוב השם המקורי שניתן לאדם בלידתו בלבד (ללא שמות חיבה או שמות שנוספו). יש לחשב את שם בן הזוג ואת שם בת הזוג (בגימטריה קטנה) ולהוסיף 16 ולהחסיר 9 עד אשר מגעים למספרים מ-1-10 ולפי התשובות ניתן לאבחן, לדוגמא: ישראל רבקה 3+1+2+3+1=10 5+1+2+2=10 נוסיף 16 10+10+16=36 נחסיר עד אשר נגיע ל-1-9 36-9-9-9=9 – ניגש לתשובות ונמצא "לא ישאנה, שיהיה ביניהם קטטה" כלומר הזיווג אינו מומלץ. כך מובא בספר סגולות ישראל: אם תרצה לדעת אם יישא פלוני את פלונית חשוב שם האיש ושם האישה והוסף על חשבונם יו והשלך אותם ט' ט'. אם ישאר בידך ט'-לא ישאנה, שיהיה בינהם קטטה –לא מומלץ. אם ישאר בידך ח' – יצליחו כי כוכבם חמה. אם ישאר בידך ז' – יחיו שנים רבות ביחד, וימותו יחד, כי כוכבם לבנה. אם ישאר בידך ו' – רעה רבה ביניהם, כי כוכבם שבתאי – לא מומלץ. אם ישאר בידך ה' – פעמים יהיו בטוב, ופעמים ברע כי כוכבם צדק. אם ישאר בידך ד' – תהיה ביניהם אהבה ואחווה יתרה ופרנסתם יביאו מרחוק כי כוכבם חמה. אם ישאר בידך ג' – תהיה ביניהם שנאה כי כוכבם ראש הדלי – לא מומלץ אם ישאר בידך ב'- תחרות קטטה ואיבה לא יסור מהם כי כוכבם דגים-לא מומלץ. אם ישאר בידך א' – הצלחה וטובה ושמחה ושלום יהיה ביניהם כי כוכבם נוגה. ישנם זוגות שיכול להיות שיופיע אצלם בתוצאה ב' או ט' או ו' אולם האופי הטוב של אחד מבני הזוג יכול להשפיע על מערכת היחסים כך שיצליחו בחייהם יותר מזוגות שיצא להם ח' או ד' או א'. השיטה הנ"ל הינה רק לסייע לזוגות המתלבטים להינשא והכול לבורא יתעלה.

בברכה,

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.