Family Wiki
Advertisement

כניסה לבית בד ובו מערכת מסתור ממרד החורבן.כאן נמצאו גופות של 7 נשים וילד ומסמרי סנדלים רומיים.קבורים כיום בעפרה - המקור: עמוד ענן

חורבה מבית ראשון ומבית שני ומקווה טהרה
ממש בתקופה האחרונה סוף שנת 2011 תחילת שנת 2012, בעקבות הסקר של פינקלשטין בו הוא חשף כאן אתר ובו שרידים מתקופת הברונזה התיכונה, ומתקופת הברזל-1. מבצעים משלחת נוצרית דתית אמריקאית חפירות כאן על הגבעה. בחפירות נחשפו שני מתחמים שונים, כאן נחשף ישוב מן התקופה החשמונאית, ישוב שהיה מוקף בחלקו בחומה, ניתן להבחין בשרידי מבנים וקירות ובשרידי החומה. כמו בשרידים נוספים שטרם נחפרו, כמו כן בורות מים ואולי טאבון, ועוד ממצאים שונים.

הממצא המעניין באתר הינו מקווה טהרה יפיפה, פתח חצוב בסלע, מדרגות חצובות בסלע יורדות לבור מטויח. שווה ביקור!. למי שמטפס על הגבעה, האתר נמצא ממש מזרחה מאחרי המטע זיתים המוקף גדר תיל, יורדים לאוכף שם כבר רואים את החפירות והאתר. המקווה טהרה נמצא יותר דרומה ומזרחה למרכז האתר. הפתח פונה צפונה.

רשמי סיור[]

אנו ממשיכים בין ניחוחות הזעתר אל בור מים הסמוך ליישוב הצומח גבעת אסף, הצעירים מביננו מאמצים סולם שהושאר במקום ויורדים מטה לשאיבת מים ולהתרעננות בעוד אנו מתקבצים סביב עמיתנו יעקב ארליך החולק עימנו את סיפורן המרגש של שבעת האחיות. יעקב מתאר את ניסיונות הארכאולוגים לאתר את מיקומה של העי המקראית, ואכן את דימיון החוקרים בשנות ה30 הציתה חורבת א-תל בה נתגלתה עיר מרשימה ומבוצרת היטב. מיקום -תל מעט ממזרח לביתין התאים אף לתיאור המקראי אך לאכזבת החוקרים נתגלה כי עיר עצומה זו חרבה כאלף שנים לפני תקופת ההתנחלות. חופרים רבים ניסו מאז לאתר את מיקומה של העי באזור, וביניהם קבוצת ארכאולוגים נוצרים אוהבי ציון אשר חפרו בחורבת אל-מקאטיר (מעט ממזרח לגבעת אסף) לפני מספר שנים, את העי לא מצאו, אך שרידי עצמות של שבע נשים ונער אחד המתוארכים לתקופת המרד הגדול נמצאו פזורות במערה ששימשה כבית בד וככל הנראה כמערת מסתור לטף בעת שהגברים נלחמו על חייהם. יעקב מתאר בהתרגשות כיצד הארכאולוגים שהתארחו בביתו אשר בעפרה, סיפרו לו על הגילוי, והוא העביר את המידע הלאה. תוך זמן קצר ארגנו תושבי עופרה הלוויה יהודית כהלכתה בה נטמנו שרידי ההרוגים בבית הקברות בעפרה, בקבר הקרוי על שמן - שבעת האחיות.

הכתבה של יפעת ארליך בידיעות אחרונות[]

גילויים מסעירים של ארכיאולוגים עקשנים מטקסס חשפו דרמה בת 2,000 שנה - ויצרו דרמה נוסח 2017. עצמותיהם של שבע נשים ונער, שנהרגו כנראה בתקופת המרד הגדול ונמצאו במערה בחבל בנימין, היו אמורות להימסר למינהל האזרחי. במקום זה, תושבי עפרה קברו אותן בהלוויה חשאית, בניגוד לחוק. "הם היו עורכים קבורה בלי טקס", אומר יהודה עציון, יוזם האירוע. "אני חשבתי שנכון לתת לחללים האלה כבוד מיוחד". "אני ארכיאולוג ולא אידיאולוג", מגיב חנניה היזמי מהמינהל, "אבל גם אנחנו היינו מביאים אותם לקבר ישראל"


תמונות מאתר 2014[]

Advertisement