Family Wiki
Advertisement

חבורת הבשן היא שמה של חבורה הכוללת את שכבת הבזלת בחבל הבשן ובמערב החבל ברמת הגולן. היא מרכיב חשוב בגאולוגיה של הגולן. בחבורה חמש בתצורות הגאולוגיות , מהן שלוש בתחומי הגולן, אשר שנוצרו בשלושה אירועים וולקניים: בזלת הכיסוי העתיקה ביותר, המונחת על סלעי הקירטון, תצורת אורטל המונחת מעליה ותצורת גולן הצעירה המונחת למעלה ‏‏[1]

Basan tzura.png

תצורות החבורה[]

התופעות הוולקניות באות לידי ביטוי בתצורות הגאולוגיות הכלולות בחבורת הבשן, המשתרעות על פני ארץ ישראל, סוריה ולבנון החל מהתקופה מלפני 5.5 מיליון שנה ועד ההווה.

  1. תצורת לג'ה - בדרום מערב סוריה - מתקופת ההולוקן, הצעירה ביותר - תקופתה היא מלפני 10,000 שנה ועד ההווה. תקופה זו מכסה את כל ההיסטוריה המתועדת של המין האנושי.
  1. תצורת גולן - Qβg ‏‏[2] - צפון הגולן ומרכזו - מתקופת הפליסטוקן העליון , מלפני 130 מיליוני שנים ועד לפני 10,000 שנה
  1. תצורת אורטל - Qβo - מרכז רמת הגולן ודרומה וכן צפון עמק החולה - מתקופת הפליסטוקן התחתון, מלפני 780 מיליון שנה עד 1,800 מיליון שנה .# "בזלת משכי" - דרום הגולן, הגליל התחתון ודרום סוריה מתקופת פליוקן העליון, מלפני 1,800 שנה עד 2,600 מיליון שנה.
  1. בזלת כיסוי - Pβc ‏‏- מתקופת פליוקן התחתון, מלפני 3,600 מיליון שנה עד 5,300 שנה. בזלת הכיסוי מכסה שטחים רחבים בדרום רמת הגולן, בגליל התחתון המזרחי, מראש פינה עד לבית שאן. אך היא חורגת מרחבי ארץ ישראל והיא משתרעת על שטחים נרחבים בדרום סוריה, עד להר הדרוזים, בצפון ירדן - באזור אירביד. הלבה נמצאה בראשי ההרים ולא בבקעות מכאן ההשערה כי בקעה מבטן האדמה לפני היווצרות השבר הסורי-אפריקני.

גיל הבזלת נדגם ונבדק שיטת תיארוך רדיומטרי אשלגן-ארגון או "תיארוך K-Ar", אשר נועדה לתיארוך חומרים. ונאמד לתקופה מלפני 5 מיליון שנה - ראשית תקופת הפליוקן. פעילות פסקה לפני 4.2 מיליון שנה. מכאן המסקנה שההשבר הסורי-אפריקני לא התרחש קודם לתקופה זו.


הגיל הרדיוגני של בזלת הכיסוי[]

מדידות שנעשו בסביבות בקעת כנרות העלו כי גיל גג בזלת הכיסוי בממוצע הוא 4.29 מיליוני שנים +- 0.18 , לפי הפירוט כדלקמן:

מספר סידורי שם האתר גיל ממוצע במיליוני שנים
1 חירבת גבול 4.22 +- 0.21
2 פוריה עילית 4.30 +- 0.28
3 מבוא חמה 4.36 +- 0.34

מדידות שנעשן בסביבות בקעת כנרות העלו כי גיל בסיס בזלת הכיסוי בממוצע הוא 4.81 מיליוני שנים +- 0.28 , לפי הפירוט כדלקמן:

מספר סידורי שם האתר גיל ממוצע במיליוני שנים
1 נחל יששכר 4.58 +- 0.45
2 מצפה כנרות 4.72 +- 0.30
3 נאות הגולן 5.05+- 0.40הערות שוליים[]

  1. ‏בצפון ישראל ובדרום סוריה ידועים חמישה אירועים של התפרצויות געשיות, ורק שלושה מהם התרחשו ברמת הגולן (המחזור הראשון, השלישי והחמישי) ‏
  2. ‏‏סימון במפה הגאולוגית וכן בשאר המקומות ‏

לקריאה נוספת[]

  • דורון מור, התופעות הוולקניות ברמת הגולן, (מתוך) ארץ גולן ןהחרמון בעריכת אבי דגני ומשה ענבר, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1993.

1970

קישורים חיצוניים[]

Advertisement