מתוך "עולם קטן" ח' ניסן תשע"ב

הבית של עזרא מלא הפתעות.jpg

לקריאה ברורה יותר פעל בשלושה שלבים: הקש על התמונה, הקש על הריבוי הקטן מימין לתמונה והקש היכן שכתובה הרזולוציה הגבוהה ביותר

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.