Family Wiki
Advertisement

חווית השבוע הוא עלון פרשת השבוע היוצא לאור עבור בני הנעורים. הוא הופק על-ידי "החוויה היהודית" - המרכזים להעמקת הזהות היהודית. ההפצה היא באמצעות בתי הכנסת.

בגליון לפרשת תולדות 299 במספר מובאים המדורים הבאים: על הפרשה, מצא את הפסוק, משלי שלמה, חידושים ורעיונות, שעון הפרשה (סידור אירועי הפרשה לפי סדר התרחשותם), מה בפרשה (סיכום תמציתי), תשבץ, חידות בציורים, סיפור השבוע, מדרש ברצף וחידה "מה מסתתר פה.


העמוד הראשון של העלון

Havaiat hasavua.jpg
Advertisement