Family Wiki
Advertisement

ערך זה נכתב במקורו בויקיפדיה העברית על-ידי דניאל ונטורה

כריכת הספר "חוות העלמות"

חוות העלמות הוא שמה של חווה להכשרת נערות לעבודה בחקלאות על שפת ים כנרת שפעלה בין השנים 1911 - 1916 בשנת 1911 חנה מייזל שוחט חכרה מחוות כנרת שטח אדמה ליד ים כנרת ובחצר-כנרת הקצו לחנה ולשש התלמידות הראשונות שני חדרים . כעבור שנה, מספר התלמידות גדל ל-15-14 . מטרתה היתה להכשיר פועלות לעבודה חקלאית אשר תוכלנה לעזור לבעליהן האיכרים. בין החניכות הראשונות הייתה המשוררת רחל בלובשטיין אשר החוויות שלה מהחווה באו לידי ביטוי בשיריה וכן שרה מלכין שהקימה לאחר מכן את חוות הפועלות בעפולה . מבנה החווה הוחרם על ידי השלטון הטורקי במלחמת העולם הראשונה ולא נפתח מחדש בתום המלחמה.

גן הירקות[]

חנה מייזל, אגרונומית במקצוע, ניסתה את עבודת האדמה באמצעות צעירות בחוות סג'רה, היכן ששהתה בבואה ארצה. היא מצאה כי זו עבודה מתאימה לנשים ופרי הירקות נמצא על ידי מנהל החווה אליהו קראוזה כתוצרת ראויה לשמה. ניסיון זה הביא לכך שבחווה החדשה, הגידול הראשון יהיה ירקות. היות והירקות נזקקו למים, מייזל בקשה לחכור אדמה קרוב לים, על מנת שיהיה קל להשקות את הגן. ואכן ארתור רופין הסכים להצעה וגן הירק הוקם מצפון, למה שהיום בית הקברות בכנרת .

לפי התמונות מהימים ההם הפועלות עבדו כשהן לבושות בשמלות ארוכות, עטופות בכאפיות להגנה נגד יתושים וברחשים למיניהם שגדלו בביצות הנרחבות שהיו בשטחים מדרומית לים כנרת. הפועלות נאלצו גם להדוף הדפו את הציפורים אשר גילו את עלי הירק בתהליך נדידתם. את הירקות, הובילו הנערות , בעגלות לשוק בטבריה, לחיפה וגם לדמשק ברכבת. [1] גן הירקות המשיך להתקיים גם לאחר חיסול חוות העלמות בשלהי מלחמת העולם הראשונה. [2]

רפת חולבות[]

ענף נוסף שנמצא מתאיםה לבנות היה רפת החלב. יש ביטוי בשירה של המשוררת רחל "חליבת לילה", בו היא מתארת את ההתרחשות ברפת של כנרת. וכך היא כותבת:
בחצר - ביעותי ירח,
להטיו הקרים ודממה,
הו מהר למקלט לרפת,
לפרה, נושמת, חמה." [3]

ספרה של שולמית לפיד[]

הספר חוות העולמות הוא המשכן של ספרה של שולמית לפיד הוא גיא אוני. בספר זה בנוניה סילֶס, בת הזקונים של פאניה סילס, גיבורת הרומן "גיא אוני", מבקשת להתרחק מהחיים המגוננים של בית אמה בראש פינה. נוניה עוזבת את בית אמה בשל אהבתה למתניה בן שלום ומצטרפת לחווה כחניכה. שם היא פוגשת צעירות אחרות בנות גילה, בהן רחל המשוררת. חלקן, כמוה, מגששות אחר עצמאותן וחלקן מבקשות להשתלב בחזון ההתיישבות של הקהילות החלוציות השונות. [4]

לקריאה נוספת[]

  • שולמית לפיד, חוות העלמות , הוצאת כתר, 2006.


הערות שוליים[]

  1. מקור:אדם בגליל מאגר ידע - בית אלון
  2. מקור: סביב העולם
  3. מקור:שם
  4. מקור: [1]
Advertisement