חורבת אל פרעה ליד אדורה

חורבה גדולה ובה שרידי כנסיה ביזנטית, עם שרידי פסיפס ועמודים הפזורים במבנים שסביבה בשימוש משני. במקום חרסים מהתקופות הישראלית, פרסית, הלניסטית, רומית, ביזנטית וצלבנית-ממלוכית. האתר מצוי בעיצומו של שוד פראי אשר שיבש לחלוטין את האתר.

המקור: עמוד ענן

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.